Zatruwają życie sąsiadom

Mieszkańcy jednego z bloków przy ul. Szymanowskiego mają dość sąsiadów, którzy palą papierosy na klatce schodowej. Nic sobie nie robią z wszelkich zakazów, a pozostali muszą wdychać ich smrody.

– Cała klatka śmierdzi papierosowym dymem, który wdziera się do mieszkań i we własnych domach też musimy wdychać ten dym – mówi jedna z mieszkanek bloku przy ul. Szymanowskiego. – Prosimy, interweniujemy w spółdzielni i nic. Podkładamy ręczniki i koce pod drzwi, żeby dym papierosowy nie wdzierał się do mieszkań, ale to niewiele pomaga. Jak można tak postępować z własnymi sąsiadami i mieć za nic zakazy, regulaminy spółdzielni? Tym bardziej, że w klatce wywieszono ogłoszenie o tym, że palenie w tym miejscu jest zabronione.

Maciej Cieślak, zastępca prezesa Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, mówi, że pracownikom spółdzielni znany jest problem palenia papierosów w klatce schodowej w bloku przy ul. Szymanowskiego. Przypomina, że uregulowania w zakresie zakazu palenia papierosów i tytoniu oraz używania otwartego ognia w częściach wspólnych budynków zawarte są w regulaminie używania lokali i porządku domowego, który powinien być przestrzegany przez wszystkich mieszkańców spółdzielni.

– Oprócz wywieszenia ogłoszenia na klatkach schodowych zostały przeprowadzone rozmowy z mieszkańcami – mówi wiceprezes Cieślak. – Jeżeli stwierdzimy dalsze niestosowanie się do obowiązujących zasad, wystosujemy pisma do mieszkańców w tej sprawie. Niestety, w tym przedmiocie działania spółdzielni ograniczają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Kwestię zakazu palenia oraz nakładania kar grzywny w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Przepisy tej ustawy wprowadzają między innymi zakaz palenia wyrobów tytoniowych w tzw. w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego. Z uwagi na brak ustawowej definicji tego terminu pojawiają się wątpliwości interpretacyjne: Czy klatka schodowa w budynku wielorodzinnym mieści się w tym pojęciu, czy też nie? W konsekwencji, spółdzielnie mieszkaniowe w ramach swoich kompetencji mogą określić w drodze uchwał między innymi zakaz palenia wyrobów tytoniowych w określonych pomieszczeniach wspólnych i podjąć działania mające na celu edukację mieszkańców na przykład wywieszając stosowną informację na klatkach schodowych – i to zostało zrealizowane przez ChSM.

W tym przypadku osoby, które nie stosują się do zakazu, mogą ponieść konsekwencje cywilnoprawne. Jest to jednak bardzo długotrwały proces. Należy zaznaczyć, że to sami mieszkańcy, jako osoby posiadające interes prawny, mogą żądać zaprzestania naruszania ich praw, m.in. na podstawie artykuł 144 Kodeksu cywilnego. Apelujemy do mieszkańców o stosowanie się do regulaminów i przepisów prawa, a wszelkie przypadki ich łamania prosimy zgłaszać niezwłocznie do Spółdzielni oraz Straży Miejskiej i Policji. (mo)