Zaufanie dla sprawdzonych społeczników

Rada dzielnicy zaczęła nową kadencję. Nie było niespodzianek przy obsadzaniu najważniejszych stanowisk: Tomasz Makarczuk został przewodniczącym zarządu, a Dorota Ostrowska – przewodniczącą rady dzielnicy.


Dla Tomasza Makarczuka będzie to już druga kadencja na stanowisku przewodniczącego zarządu. – Cieszę się, że po raz kolejny zostałem obdarzony zaufaniem. Zawsze staram się stawać po stronie mieszkańców – mówi. Zastępcą przewodniczącego zarządu został Rafał Gutowski, a w jego skład wejdą również: Helena Naumiuk (sekretarz) oraz Anna Bagłajewska i Janina Skrzypek.

Na przewodniczącą rady dzielnicy po raz kolejny została wybrana Dorota Ostrowska, zaś funkcję wiceprzewodniczących będą pełnić Elżbieta Rusinek-Prystupa i Sławomir Ostapczuk. W skład komisji rewizyjnej weszli: Grzegorz Dzięcioł (przewodniczący), Andrzej Szymczakowski i Agnieszka Ostrowska-Kostow.

Przypomnijmy, że niedawno miejscy radni uchwalili nowy system wynagradzania radnych dzielnicowych. Do tej pory dietę otrzymywał tylko przewodniczący zarządu dzielnicy. Wynosiła ona równowartość najniższej krajowej, czyli od stycznia 2250 złotych. Pozostali członkowie rad dzielnic nie otrzymywali wynagrodzenia.

Dieta dla przewodniczących zarządów została zmniejszona i wynosi teraz 912 złotych miesięcznie. 411 złotych miesięcznie będą zarabiać przewodniczący rad dzielnic, sekretarze zarządu dostaną 250 złotych miesięcznie, a pozostali członkowie rad dzielnic 53 złote. Zmiana budzi mieszane uczucia wśród aktywistów – część osób popiera nowy system, a część jest mu przeciwna.

Grzegorz Rekiel