Zawrzało po orzeczeniu NSA

Kolejny anonim dotyczący sytuacji Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Chodzi o orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nakazujące powtórzenie konkursu na dyrektora podstawówki.

Zarządzenie wójta gminy Kamień sprzed trzech lat zatwierdzające konkurs na dyrektora podstawówki w Kamieniu jest nieważne. Naczelny Sąd Administracyjny pod koniec stycznia br. podtrzymał orzeczenie pierwszej instancji w tej sprawie, o czym informowaliśmy w poprzednim „Nowym Tygodniu”. Zarządzenie wójta zaskarżył Marek Neckier, który startował w konkursie, ale go nie wygrał.

Dyrektorem podstawówki została Dorota Adamczyk, a teraz, po kilku latach, konkurs trzeba powtórzyć. Już wcześniej do „Nowego Tygodnia” docierały listy na temat sytuacji podstawówki w Kamieniu, a po orzeczeniu NSA zawrzało tam jeszcze bardziej. Do redakcji przysłano kolejny anonim.

Jego autorom nie podoba się, że Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień, pełnienie obowiązków dyrektora SP w Kamieniu do czasu ogłoszenia nowego konkursu powierzył Dorocie Adamczyk. Pismo podpisały „osoby dbające o los szkoły”, które zapewniają, że będą „bacznie przyglądać się konkursowi”. Wójt Stocki zapewnia, że powierzenie obowiązków nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami.

– Rozpoczął się drugi semestr i niech zostanie on zakończony zgodnie z arkuszem organizacyjnym – mówi wójt Stocki.

Autorzy listu wskazują, że napisali także do kuratora oświaty. Arkadiusz Kwieciński, dyrektor chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, mówi, że placówka anonimów nie rozpatruje. Ewentualnie, gdy w piśmie poruszane są kwestie związane z zagrożeniem bezpieczeństwa w szkole, to Lubelski Kurator Oświaty może sprawdzić je w trybie nadzoru pedagogicznego.

W chełmskiej delegaturze kuratorium oświaty informują, że przy spełnieniu określonych przepisami wymagań formalnych organ prowadzący do czasu powierzenia stanowiska dyrektora może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

D. Adamczuk zapowiada, że wystartuje w powtórnym konkursie na dyrektora SP w Kamieniu. (mo)