Zbudują nowe chodniki

Dwa odcinki chodników zostaną wybudowane w dzielnicy Szerokie. Miasto rozstrzygnęło przetarg w tej sprawie. Wyda na to około 280 tysięcy złotych.


Chodzi o fragmenty chodników od ulicy Wygon w kierunku pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej oraz od ulicy Biskupińskiej do schodów mieszczących się na jednej z działek przy ul. Słowian. Roboty mają się zakończyć najpóźniej 30 czerwca tego roku.

Zarząd Dróg i Mostów rozstrzygnął przetarg w tej sprawie. Co ciekawe, do ZDiM wpłynęło aż 8 ofert, co zdarza się bardzo rzadko. Na wykonanie inwestycji urzędnicy chcieli wydać maksymalnie 256 tysięcy złotych brutto. Wszystkie oferty były droższe, ale miasto zdecydowało się dołożyć brakujące pieniądze. Zwyciężyła firma ART-BRUK Monika Chołody z podlubelskiego Miłocina, która zaproponowała około 280 tysięcy złotych. – Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryteriów oceny ofert – czytamy w uzasadnieniu decyzji wydanej przez Wydział Zamówień Publicznych.

Około 300 tysięcy złotych zaproponowały firmy Empire Profit z Lublina, Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Trakt Sławomir Szast z Lublina i ZOSTA Zakłada Robót Drogowych Stanisław Kępka z Lublina. Około 270 tysięcy złotych chciało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Piotr Bąk z Lublina. 10 tysięcy złotych więcej zażyczyło sobie Przedsiębiorstwo Budowlane Marka Marek Kowalik z Lublina. Spółka Eksam MSM-Budownictwo z Lublina zaproponowała około 290 tysięcy złotych. Najdroższą, opiewającą na około 330 tysięcy złotych ofertę, złożyła firma Mar-Bruk Mariusz Niedźwiedź z podlubelskiej miejscowości Stara Wieś Druga. Wszystkie firmy proponowały 5-letni okres gwarancji. GR