Zburzą urząd i wybudują nowy

Wizualizacja nowego biurowca urzędu miasta przy ulicy Leszczyńskiego

Koncepcję budowy nowego gmachu urzędu miasta przy ulicy Leszczyńskiego 20 przedstawił w ubiegłym tygodniu prezydent Krzysztof Żuk. Obecny, przestarzały budynek zostanie rozebrany, a prace mogą ruszyć już w przyszłym roku.


Do czasu ich ukończenia, czyli prawdopodobnie na trzy lata, urzędnicy przeniosą się do pomieszczeń wynajmowanych w prywatnym biurowcu przy Spokojnej 2. – tego samego, który miasto chciało wynająć już w 2014 roku, ale wycofało się z zawartej bez przetargu umowy po, tym jak Urząd Zamówień Publicznych uznał, że w ten sposób doszło do złamania prawa, z czego prezydent Żuk i sekretarz miasta tłumaczyli się przed rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. Ostatecznie obaj zostali oczyszczeni z zarzutów.

Nowy biurowiec urzędu miasta przy ul. Leszczyńskiego 20 będzie miał 7 kondygnacji i 29 metrów wysokości. Powierzchnia użytkowa wyniesie 13,8 tys. metrów kwadratowych, z czego 6,3 tys. mkw. to powierzchnia biurowa. W planach jest budowa parkingu podziemnego. – Główne wejście zaplanowano od strony ul. Leszczyńskiego, ale będzie także możliwość wejścia od strony Ogrodu Saskiego – mówi prezydent Żuk. Obecny obiekt przy ul. Leszczyńskiego 20 zostanie rozebrany.

W listopadzie 2019 r. ma być gotowy tzw. program funkcjonalno-użytkowy wraz z kalkulacją kosztów budowy. Prace mogą ruszyć w przyszłym roku. Kiedy nastąpi finał budowy? – Myślę, że na przełomie 2022 i 2023 roku – prognozuje Andrzej Wojewódzki, sekretarz miasta. Bardziej ostrożny jest prezydent Żuk, który mówi, że nowy budynek przy Leszczyńskiego 20 zostanie oddany do użytku najwcześniej w 2023 roku.

Przed rozpoczęciem inwestycji do nowych pomieszczeń przeniosą się jednostki znajdujące się obecnie przy Leszczyńskiego 20. Chodzi m.in. o Wydział Spraw Administracyjnych, Wydział Zdrowia i Profilaktyki czy Biuro Obsługi Inwestorów. Miasto rozstrzygnęło postępowanie na „wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby urzędu”. – Do zawarcia umowy najmu przyjęto ofertę przy ul. Spokojnej 2. Przedmiotem najmu są pomieszczenia o powierzchni około 3,3 tys. mkw. Obecnie trwają ostateczne negocjacje umowy, w tym uzgodnienie projektu adaptacji i aranżacji – informuje Grzegorz Jędrek z biura prasowego ratusza. Negocjowany projekt zakłada m. in. zawarcie umowy najmu na 10 lat z możliwością jej przedłużenia oraz możliwość rozwiązania umowy po upływie minimum 5 lat przy zachowaniu okresu wypowiedzenia nie krótszego niż rok.

Jakie są przewidywane stawki? – Ustalono czynsz najmu za 1 mkw. powierzchni w wysokości 52,89 złotych oraz zryczałtowaną opłatę serwisową w wysokości 14,76 zł za 1 mkw – wylicza G. Jędrek, co daje kwotę ok. 223 tys. zł miesięcznie. Rewaloryzowana ona będzie, począwszy od 2021 roku, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalany przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dotyczyć to będzie wyłącznie czynszu najmu opłata eksploatacyjna pozostanie bez zmian przez cały czas trwania umowy.

Warto przypomnieć, że w 2014 roku miasto zawarło już z firmą Orion umowę najmu na nieistniejący wówczas biurowiec przy Spokojnej 2. Decyzja budziła spore kontrowersje. – Radni PiS zarzucili prezydentowi, że robiąc to bez przetargu, złamał prawo, a ich stanowisko podzielił Urząd Zamówień Publicznych i Krajowa Izba Odwoławcza, uznając, że umowa najmu na nieistniejące jeszcze pomieszczenia ma charakter umowy na roboty budowlane. Ostatecznie miasto wycofało się z umowy z deweloperem, nie wydając, nie licząc ekspertyz prawnych i kosztów aktu notarialnego, ani złotówki – pisaliśmy w maju 2018 roku. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministerstwie Finansów podtrzymała wówczas wcześniejsze orzeczenie komisji międzyresortowej i uznała, że prezydent nie złamał prawa podpisując umowę.

Grzegorz Rekiel