Zbyt wcześnie odszedł…

Profesor Jakub Malik urodził się 16 maja 1970 r. w Bielsku-Białej. Z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim był związany od 1990 roku, od czasu rozpoczęcia studiów polonistycznych. W roku 1995 został zatrudniony na uczelni, najpierw jako asystent-stażysta, później asystent, adiunkt i profesor KUL. W roku 2001 obronił doktorat pt. „Adolf Nowaczyński. Między modernizmem a pozytywizmem”. Pięć lat później uzyskał habilitację, której podstawą była praca „Lalka. Historie z różnych światów”. Monografia ta została wyróżniona Nagrodą Prezesa Rady Ministrów.

8 maja 2017 r. zmarł prof. Jakub Malik, ceniony literaturoznawca, wybitny dydaktyk, kierownik Katedry Literatury Realizmu i Naturalizmu w Instytucie Filologii Polskiej KUL. Miał zaledwie 47 lat.
Prof. Malik był autorem lub redaktorem około 100 publikacji z zakresu literatury XIX i XX wieku. Jego dorobek naukowy jest zróżnicowany tematycznie – obejmuje literaturę modernizmu, problemy warsztatu historyka literatury, edytorstwo, życie literackie i obyczajowość XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem takich form obyczajowości jak cyganeria czy kabaret artystów. Był wybitnym znawcą twórczości Bolesława Prusa, a także miłośnikiem Boba Dylana (prowadził wykład monograficzny na temat twórczości noblisty). Należał do licznych gremiów naukowych i zespołów redakcyjnych, m.in. do Towarzystwa Naukowego KUL, gdzie przez cztery kadencje przewodniczył Wydziałowi Historyczno-Filologicznemu, Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Stowarzyszenia imienia Stefana Żeromskiego. Był członkiem zespołu redakcyjnego „Edycji Krytycznej Dzieł Wszystkich Bolesława Prusa” i redakcji „Roczników Humanistycznych”. Oprócz pracy naukowej i dydaktycznej prowadził szeroką działalność popularyzatorską, m.in. współtworzył audycję radiową „Lektury niepokorne”. Był nauczycielem języka polskiego w Śródziemnomorskim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Dominika Guzmana w Lublinie, a także długoletnim współpracownikiem Wydziału Egzaminu Maturalnego Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – recenzował arkusze egzaminu maturalnego z języka polskiego. 
(oprac. EM.K.)