Zdejmij problem znad głowy

Mieszkańcy Świdnika, którzy chcieliby bezpłatnie pozbyć się ze swoich domów i zabudowań eternitowych dachów, mają ku temu dobrą okazję. Miasto prowadzi nabór wniosków do projektu. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”. Dokumenty można składać do 3 lipca.


W ramach projektu możemy liczyć na demontaż, odbiór, transport oraz utylizację eternitu. Szczegółowych informacji można zasięgnąć telefonicznie pod nr tel. 81 751 86 99 lub na stronie internetowej azbest.lubelskie.pl. Urzędnicy przypominają, że osoby, których wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, uzyskają wsparcie w latach 2020-2021, po zrealizowaniu wniosków z poprzednich naborów. Projekt współfinansowany jest z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. (opr. w)