Ze Świdnika nawet w kosmos

Przyszli piloci i kosmonauci będą szkolić się w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik już od października br.


Będzie to możliwe na podstawie umowy podpisanej 2 kwietnia między Lotniczą Akademią Wojskową w Dęblinie i PZL-Świdnik. Wojskowa uczelnia uruchomiła tzw. studia dualne, na których będzie można połączyć naukę z pracą zawodową. Dzięki niej studenci kierunku lotnictwo i kosmonautyka ze specjalnością inżynieria lotnicza i awionika, począwszy od roku akademickiego 2019/2020, będą odbywać staże w PZL-Świdnik. Studia dualne będą trwały 7 semestrów i zakończą się egzaminem inżynierskim. W każdym roku podchorążowie z Dęblina przez 6 miesięcy będą uczestniczyć w zajęciach w LAW i przez co najmniej 3 miesiące będą praktykować w PZL-Świdnik.

– Wiedza i doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie studiów dualnych spełnią wymagania międzynarodowej instytucji lotniczej EASA, określające kwalifikacje i zasady uzyskiwania licencji przez personel obsługi technicznej, zapewniający nieprzerwaną zdatność statków powietrznych do lotu – informuje Martyna Nowakowska, rzecznik prasowy PZL-Świdnik.

Co więcej, młodzi nauczą się: jak korzystać i dbać o urządzenia i sprzęt lotniczy, pracy zespołowej, analizy wyników badań, obserwacji itp.

– Studenci nie ponoszą żadnych kosztów i mogą wiele się nauczyć, każdy z nich dostanie jeszcze stypendium w wysokości 2100 zł brutto – wszystko dzięki unijnemu dofinansowaniu – dodaje Anna Borysewicz, rzecznik prasowy Lotniczej Akademii Wojskowej.

Studia dualne zostaną uruchomione w ramach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu „Przygotowanie studentów specjalności inżynieria lotnicza i awionika do podjęcia pierwszej pracy w branży lotniczej”. Łączny koszt projektu to ok. 2,8 mln zł, z czego ok 2,7 mln pokryje unijna dotacja.

Lotnicza Akademia Wojskowa to kolejna uczelnia wyższa po Politechnice Lubelskiej, Politechnice Rzeszowskiej, Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, z którymi współpracuje PZL-Świdnik. Spółka przyjmuje też stażystów w ramach współpracy z Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku. JN