Zebrania wiejskie

Tegoroczne zebrania wiejskie rozpoczynają się 13 stycznia. Warto wziąć w nich udział, bo to okazja do zgłoszenia ważnych spraw czy problemów przedstawicielom samorządu.

13 stycznia o godz. 13 w mieszkaniu sołtysa odbędzie się zebranie wsi Grobelki, a o godz. 15 w mieszkaniu sołtysa – zebranie sołectwa Zabudnowo. 14 stycznia o godz. 13 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie sołectwa Kicin, a o godz. 16 w sali konferencyjnej urzędu gminy odbędzie się zebranie sołectwa Białopole.

15 stycznia o godz. 13 w remizie OSP – zebranie s. Buśno, a o godz. 16, również w miejscowej remizie, odbędzie się zebranie wiejskie w s. Kurmanów. Dzień później (16 stycznia) o godz. 15 w świetlicy wiejskiej odbędzie się zebranie s. Raciborowice, o godz. 16 w Pałacu Zamoyskich – zebranie s. Maziarnia Strzelecka. 17 stycznia o godz. 13 w remizie OSP – zebranie s. Raciborowice-Kolonia.

20 stycznia o godz. 13 w remizie OSP odbędzie się zebranie s. Horeszkowice, a także (również o godz. 13) – s. Strzelce-Kolonia w remizie OSP. 21 stycznia o godz. 13 w remizie OSP odbędzie się zebranie s. Teremiec, 22 stycznia o godz. 13 w remizie – s. Teresin, a 23 stycznia o godz. 13 w remizie – s. Strzelce. (opr. pc)