Zielona perełka starówki

Ratusz ogłosił konkurs na rewitalizację Zaułka Hartwigów. W przygotowanie koncepcji odnowy zielonego zakątka Starego Miasta mają być zaangażowani mieszkańcy Lublina. Zadanie będzie realizowane w ramach tegorocznego Zielonego Budżetu.


Zaułek Hartwigów to zielony, zadrzewiony stok i schody łączące ulicę Rybną z Kowalską. Schody wybudowano w 1874 roku. Wcześniej w tym miejscu była Cloaca Maxima, czyli kanał odpływowy, którym były odprowadzane wody opadowe i nieczystości z terenu Starego Miasta. W 1835 r. kanał został zamieniony na podziemny, a w 1874 r. zbudowano nad nim schody.

W 2004 roku, z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” zakątek ten został nazwany Zaułkiem Hartwigów dla upamiętnienia jednej z najbardziej znanych lubelskich rodzin. Należeli do niej m.in: poetka Julia Hartwig (urodzona 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie, zm. 13 lipca 2017 w Gouldsboro), honorowa obywatelka naszego miasta i Edward Hartwig – ceniony fotograf, autor wielu albumów fotograficznych o Lublinie i Lubelszczyźnie.

Na przeprowadzenie konsultacji i opracowanie całościowej koncepcji rewitalizacji Zaułka Hartwigów wybrany wykonawca będzie miał czas do końca bieżącego roku. Ostateczny kształt ta przestrzeń otrzyma po konsultacjach z mieszkańcami i instytucjami funkcjonującymi w jej bezpośrednim sąsiedztwie. W bieżącym roku ratusz planuje przeznaczyć na ten cel kwotę 35 000 zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 marca. (EM.K.)

Oprócz rewitalizacji Zaułka Hartwigów w ramach Zielonego Budżetu w tym roku zostanie zrealizowanych 26 projektów wybranych przez samych lublinian. Miasto przeznaczy na to 1,7 mln zł.