Zielone Wzgórze nie zatrzyma cyklistów

Dzisiaj rowerzystom przejazd przez ul. Zielone Wzgórze utrudniają barierki zainstalowane na drodze serwisowej do ul. Poligonowej. Cykliści i społecznicy ze Sławina mają nadzieję, że wkrótce to się zmieni

Społeczników ze Sławina nie zniechęciły biurokratyczne procedury oraz formalności i przez ulicę Zielone Wzgórze, na skrzyżowaniu z drogą serwisową ul. Poligonowej, będzie można w końcu bez problemów przejechać rowerem. Być może jeszcze w tym roku.

Rada Dzielnicy Sławin o wydzielenie przejazdu rowerowego przez ulicę Zielone Wzgórze wnioskowała do lubelskiego Ratusza już na początku lutego ubiegłego roku. – Z pozyskanych przez nas informacji wynika, że aktualnie w ww. miejscu nie uwzględniono przejazdu dla rowerów, a jedynie przejście dla pieszych, co stanowi miejscowe przerwanie traktu rowerowego – alarmowali w piśmie skierowanym do zastępcy prezydenta Lublina, Artura Szymczyka, przewodnicząca Rady Dzielnicy Sławin, Małgorzata Pietrzela oraz przewodniczący Zarządu Dzielnicy, Radosław Osiak, podkreślając, że w ten sposób zostanie przerwany – z niezrozumiałych przyczyn – ciąg rowerowy łączący Sławin z innymi dzielnicami.

W połowie marca ub.r. wiceprezydent Szymczyk odpowiedział, że po przeprowadzonej analizie podjęta została decyzja o zaprojektowaniu i wykonaniu przejazdu rowerowego. – Aktualnie opracowywany jest projekt stałej organizacji ruchu dla wprowadzenia powyższych zmian, który po uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami opinii zostanie zatwierdzony i przekazany do realizacji – informował A. Szymczyk.

Czas płynął i nic w sprawie się nie działo. Pod koniec stycznia bieżącego roku Zarząd Dzielnicy Sławin upomniał się o przejazd rowerowy, wysyłając do Zarządu Dróg i Mostów pismo w sprawie możliwości jego wykonania.

ZDiM poinformował, że co prawda Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością UM przygotował stosowny projekt zmiany organizacji ruchu, ale został on zaopiniowany negatywnie, ponieważ nie obejmował m.in. zmian w zakresie programów funkcjonowania sygnalizacji. ZDiM poinformował, co należy uzupełnić i wyliczył, że orientacyjny koszt przygotowania niezbędnego projektu inżynierii ruchu i projektu elektrycznego i wynikających z nich prac budowlano-montażowych, przeprogramowania sterownika oraz oznakowania pionowego i poziomego skrzyżowania wyniesie około 19-20 tysięcy złotych.

Rada Dzielnicy 12 kwietnia podjęła decyzję, że pieniądze na ten cel przekaże z rezerwy celowej na rok 2021. Dzień później ponownie wysłany został do Ratusza wniosek o wykonanie przejścia.

Na początku maja społecznicy otrzymali odpowiedź, w której Stanisław Wydrych, zastępca dyrektora ZDiM ds. realizacji i inwestycji informuje, że projekt organizacji ruchu obejmujący zmianę w zakresie wykonania tego przejazdu jest w trakcie zmian i uzgadniania, a jego realizacja będzie polegała na przebudowaniu istniejącej w ulicy Zielone Wzgórze sygnalizacji świetlnej oraz oznakowaniu pionowym i poziomym przejazdu dla rowerów. Oba te elementy mają inną klasyfikację budżetową w związku z tym, należy złożyć, dwa odrębne wnioski. Przebudowa sygnalizacji to koszt ok. 16 500 zł, a oznakowania ok. 3500 zł – napisał dyr. Stanisław Wydrych.

Konieczność spełnienia kolejnych formalności nie zniechęcił społeczników. – Mamy nadzieję, że po złożeniu odrębnych wniosków przejazd rowerowy uda się w końcu zrealizować. Może jeszcze jesienią tego roku – mówi Radosław Osiak, przewodniczący Zarządu Dzielnicy. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here