Zimowa rekrutacja na studia

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II trwa właśnie rekrutacja na studia II stopnia, doktoranckie i podyplomowe.


Podczas zimowego naboru na UMCS można aplikować na stacjonarne studia doktoranckie w dziedzinie fizyki. Rejestracja na ten właśnie kierunek zostanie zamknięta 5 lutego br. Z kolei do 18 lutego br. trwa internetowa rejestracja kandydatów na studia stacjonarne II stopnia z gospodarki przestrzennej. Szczegółowe informacje na temat tej oferty dostępne są na stronie: www.irk.umcs.lublin.pl.
Od początku stycznia br. trwa również rekrutacja na kilka kierunków studiów podyplomowych: administrację publiczną (do 28 lutego), fizykę (do 20 lutego), grafikę wydawniczą (do 28 lutego), interdyscyplinarne wsparcie ofiar i sprawców przemocy (do 31 stycznia), nauczanie geografii (do 15 lutego), systemy informacji geograficznej w praktyce (do 16 lutego).
– Wszystkie kierunki studiów podyplomowych znajdujące się w ofercie edukacyjnej UMCS, przygotowane zostały w oparciu o wymagania współczesnego rynku pracy oraz oczekiwania kandydatów, którym coraz częściej zależy na poszerzaniu swojej wiedzy, doskonaleniu umiejętności zawodowych, zyskaniu nowych kwalifikacji czy rozwijaniu własnych zainteresowań – podkreśla Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS.
Do 14 lutego trwa rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Do wyboru jest architektura krajobrazu i gospodarka przestrzenna.
Na pierwszy kierunek mogą aplikować absolwenci studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: architektura krajobrazu, architektura, ogrodnictwo, gospodarka przestrzenna. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na gospodarkę przestrzenną jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura, geodezja i kartografia.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://kandydat.kul.pl/wazne-aktualnosci/zimowa-rekrutacja-studia-ii-stopnia/. MG