Zjazd harcerzy

Chełmskie harcerstwo rozwija się coraz prężniej. Ostatnio na wiosenną zbiórkę do Chełma zjechali działacze wszystkich Komend Hufców Chorągwi Lubelskiej ZHP.

Spotkanie rozpoczęto od spaceru po Górze Chełmskiej i Starówce. Chełmscy działacze harcerstwa celowo zapoznali gości z atrakcjami i zabytkami Chełma, aby zachęcić ich do organizacji wyjazdów harcerskich w rejony Chełma. Celem spotkania kadry ZHP było szkolenie w zakresie promocji harcerstwa i wizerunku harcerzy. Szkolenia prowadzili zaproszeni specjaliści z tej dziedziny. Komendanci oraz ich zastępcy ćwiczyli m.in. wystąpienia przed kamerą. Podczas spotkania wypracowano wspólne stanowisko dotyczące funkcjonowania i realizacji zadań harcerstwa w 2018 r., w którym ZHP obchodzi 100-lecie. Chełmscy instruktorzy harcerstwa zwrócili uwagę gościom na planowane z okazji jubileuszu ZHP imprezy w Chełmie. Jednym z podejmowanych działań jest wydawanie pamiątkowych kartek pocztowych upamiętniających jubileusz. (opr. mo)