Zjednoczeni przeciw pneumokokom

Zajęło to jakieś 8 lat, ale w końcu na Lubelszczyźnie rusza „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w latach 2016– 2021” – pierwszy tego rodzaju projekt w kraju.
Program obejmie dzieci (od 2. do 5. roku życia) i osoby dorosłe (po 60. roku życia z przewlekłymi chorobami układu oddechowego). To pierwszy taki projekt w Polsce i efekt wieloletnich starań przede wszystkim radnej Sejmiku Województwa Lubelskiego, dr. Zofii Woźnicy. Samorządowe przedsięwzięcie będzie uzupełnieniem dla programu refundowanych przez Ministerstwo Zdrowia szczepień dla dzieci urodzonych w 2017 roku.

Lekceważony zabójca

Program zakłada cztery etapy, zróżnicowane pod względem grupy docelowej oraz źródeł finansowania. Pierwszy, już uruchomiony, zakłada szczepienie wszystkich mieszkających na terenie województwa lubelskiego dzieci między 2. a 5. rokiem życia. Całkowity koszt pokryje w tym przypadku samorząd województwa, który na ten cel zarezerwował w budżecie 199 810 zł. W kolejnych latach, w zależności od możliwości finansowych, programem być może uda się objąć nie tylko dzieci, ale i osoby dorosłe po 60. roku życia chorujące na astmę oskrzelową oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Ponadto, w ramach etapu II i IV, możliwość otrzymania wsparcia finansowego otrzymają także włączające się do programu gminy i powiaty. – To ogromna szansa dla samorządów z całego województwa na pozyskanie dodatkowych środków na profilaktykę szczepionkową i ochronę swoich mieszkańców przed bakteriami, które mogą wywoływać takie choroby, jak np. zapalenie opon mózgowordzeniowych czy sepsę – tłumaczy wicemarszałek Arkadiusz Bratkowski.
– Na infekcje pneumokokowe najbardziej narażone są dwie grupy wiekowe: małe dzieci do 5. roku życia, u których układ odpornościowy nie zdążył się jeszcze ukształtować oraz osoby po 60. roku życia, u których w związku z wiekiem radykalnie spada odporność organizmu. Zakażenia pneumokokowe są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego, takich jak: zapalenia ucha środkowego, zapalenia zatok, zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli oraz najczęstszą przyczyną pozaszpitalnego zapalenia płuc. Choroba może tez rozwinąć się jako zakażenie inwazyjne w postaci zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, posocznicy, zapalenia stawów czy wsierdzia. Może dojść do niewydolności wielonarządowej, m.in. zaburzeń oddychania, krążenia, a w ich wyniku niestety do śmierci – wyjaśnia dr n. med. Barbara Hasiec, ordynator dziecięcego oddziału chorób zakaźnych Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie.

Zadbać też o starszych

– W Polsce nosicielstwo pneumokoków jest powszechne. Przykładowo wśród dzieci do 5. roku życia, przebywających w skupiskach takich jak żłobki czy przedszkola, wynosi 80 – 98 proc.. Pneumokokowe zapalenie płuc jest obecnie jedną z wiodących przyczyn zgonów oraz jednym z najważniejszych powodów hospitalizacji zarówno dzieci do 5. roku życia, jak i dorosłych po 60. roku życia. Cieszę się bardzo, że władze województwa, doceniając wagę problemu, stworzyły program profilaktyki przeciwko pneumokokom, który obejmuje zasięgiem obie grupy wiekowe – kontynuuje dr Hasiec. – Do tej pory, w Polsce szczepienia przeciwko pneumokokom były finansowane dla dzieci z grup ryzyka oraz wcześniaków urodzonych przed 37. tygodniem ciąży i / lub dzieci z masą urodzeniową niższą niż 2500 g. Od 2017 roku bezpłatnymi szczepieniami objęte zostaną wszystkie nowo narodzone dzieci po dniu 31 grudnia 2016 roku. Musimy jednak pamiętać, że po wejściu zmian w życie ochronę otrzymają dzieci nowo narodzone, a przecież musimy myśleć też o tych starszych, których zmiany nie obejmą, a dla których ochrona przed bakteriami jest także bardzo ważna, dlatego wyrażam ogromną radość, że plan mający na celu wsparcie finansowe samorządów przez urząd marszałkowski dojdzie do skutku. Zachęcam wszystkie samorządy do skorzystania z tej możliwości – podsumowuje dr Hasiec.

– Jest to wielkie przedsięwzięcie, wymagające wielu starań i pracy. Powodzenie programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016– 2021 będzie zależało od wielu czynników: możliwości finansowych samorządów, zrozumienia wagi przedsięwzięcia, dobrej woli gmin i powiatów przejawiającej się chęcią uczestnictwa w projekcie oraz od zaangażowania pracowników ochrony zdrowia. Przed nami wielkie wyzwanie, wielki cel, jakim jest poprawa zdrowia dzieci i osób starszych, a pośrednio całego społeczeństwa województwa lubelskiego. Dlatego zachęcamy lokalne samorządy do zarezerwowania środków finansowych na ten cel w projektach budżetu na następny rok. Razem możemy więcej. Głęboko wierzę, że to się uda – dodaje radna dr Zofia Woźnica, „w cywilu” społeczniczka i lekarz medycyny.
W ramach pierwszego etapu zaszczepionych ma zostać około 700 dzieci. Akcja potrwa do 14. grudnia. Koordynatorem programu jest Centrum Medyczne Luxmed we współpracy z Lubelskim Związkiem Lekarzy Rodzinnych– Pracodawców. Szczepienia realizowane są w 49 przychodniach POZ na terenie całego województwa. TAK