Zlot turystów-krajoznawców PTTK

(19 sierpnia) Do Chełma zawitali uczestnicy Ogólnopolskiego Zlotu Krajoznawców PTTK. W imprezie, której głównym organizatorem był Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie, uczestniczyli przewodnicy turystyczni i instruktorzy krajoznawstwa z całego kraju.

W ramach zlotu zwiedzali m.in. Lublin, Nałęczów, Kazimierz Dolny, Puławy, Dęblin, Włodawę i Poleski Park Narodowy. W Chełmie mogli zapoznać się z Chełmskimi Podziemiami Kredowymi oraz głównymi zabytkami miasta. W trakcie zwiedzania miasta, na placu Dr. Edwarda Łuczkowskiego turyści uczestniczyli w krótkim spotkaniu z zastępcą prezydenta Chełma Dorotą Cieślik oraz dyrektor Departamentu Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Chełm Alicją Siatką.

Pobyt w okolicach Chełma zakończyło turystyczne ognisko z udziałem działaczy Oddziału PTTK im. Kazimierza Janczykowskiego w Chełmie, zorganizowane przy pomocy Urzędu Gminy Chełm w Janowie, przy filii Centrum Bibliotek Kultury Gminy Chełma (działającej w wyremontowanym budynku dawnej świątyni ewangelickiej i szkoły). W trakcie ogniska z uczestnikami zlotu spotkał się wójt gminy Chełm Wiesław Kociuba, który wręczył turystom materiały krajoznawcze dotyczące gminy. (zl)