Złote Gody w Izbicy

Aż 21 par z terenu gminy Izbica świętowało tzw. Złote Gody, czyli 50-lecie pożycia małżeńskiego.

Uroczystość poprowadziła zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Izbicy Małgorzata Run, a uroczystego aktu wręczenia medali przyznawanych przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dokonał senator Józef Zając. Burmistrz miasta i gminy Izbica Jerzy Lewczuk wręczył małżonkom pamiątkowe legitymacje, a przewodniczący rady miejskiej Janusz Dusznik – dyplomy. Jubilatom gratulacje, podziękowania i słowa uznania przekazał również ks. Grzegorz Garbacz – proboszcz parafii pw. Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa w Wirkowicach.

Medalami przyznawanymi przez prezydenta RP uhonorowani zostali: Henryka i Czesław Berezowie, Krystyna i Mieczysław Chmielowie, Barbara i Jan Gołębiowscy, Krystyna i Józef Kobylasowie, Zofia i Jan Niziołowie, Danuta i Edward Pastuszakowie, Halina i Jan Repciowie (z Tarnogóry), Zofia i Jan Repciowie (z Wirkowic), Teresa i Stanisław Rosolińscy, Rozalia i Henryk Skowyrowie, Teresa i Marian Szewczykowie, Teresa i Bolesław Wodykowie, Marianna i Józef Wosiurowie, Helena i Zbigniew Bury, Kazimiera i Jan Dubajowie, Krystyna i Tadeusz Dykowie, Barbara i Roman Harasimowie, Eugenia i Stanisław Jóźwiakowie, Janina i Tadeusz Kurkowie, Halina i Bogusław Pawlakowie oraz Urszula i Sławomir Rubanowie. (kg)