Złote Tarcze nie dla chełmskich szkół

Miesięcznik edukacyjny „Perspektywy” przedstawił najnowszy, doroczny ranking najlepszych liceów i techników w kraju. Łącznie sklasyfikowano w nim 1500 szkół. W zestawieniu znalazły się tylko trzy chełmskie szkoły: I LO, II LO oraz ZST. I choć naszych szkół próżno szukać wśród laureatów Złotych Tarcz, które przyznawane są pierwszej dwusetce placówek, swoje miejsce w rankingu uważają za sukces.

Od 25 lat miesięcznik „Perspektywy” sporządza ogólnopolski ranking 1000 najlepszych liceów (w kraju jest ok. 3500 ogólniaków) i 500 najlepszych techników w kraju (w Polsce jest ich ok. 1860). O miejscu w zestawieniu decydują wyniki matur i sukcesy na olimpiadach przedmiotowych (w przypadku techników również wyniki egzaminu zawodowego). Oprócz rankingu głównego powstaje także podranking wojewódzki oraz maturalny i olimpijski, w których uwzględnia się szkoły z najlepszymi wynikami egzaminów końcowych oraz mogące pochwalić się sukcesami uczniów na olimpiadach, w tym także tych międzynarodowych.

Spośród chełmskich szkół w krajowym rankingu liceów najwyżej skalsyfikowane zostało I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego.

– Ten prestiżowy ranking jest skarbnicą wiedzy, która pomaga uczniom i ich rodzicom w wyborach dalszej ścieżki kształcenia. W rankingu liceów nasza szkoła zajęła 371. miejsce w Polsce, otrzymując tytuł „Srebrnej Szkoły 2023”. W kategorii liceów ogólnokształcących w województwie lubelskim zajęliśmy 15. pozycję, a w Chełmie pierwszą. W minionym roku zostaliśmy sklasyfikowani na miejscach 359. w kraju i 17. w województwie. Po ubiegłorocznym powrocie (na 190. pozycji) do Rankingu Szkół Olimpijskich w tym roku zajęliśmy 159. miejsce wśród dwustu najlepszych w tej dziedzinie liceów i techników w kraju. Naszym absolwentom, nauczycielom i rodzicom, którzy przyczynili się do tego sukcesu, serdecznie dziękujemy i gratulujemy – skomentowała Halina Smyk, dyrektor I LO w Chełmie.

Drugą i ostatnią z chełmskich szkół, której udało się znaleźć na liście tysiąca najlepszych liceów w kraju, jest

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. G. Orlicz-Dreszera. Placówka zajęła 658. miejsce, odnotowując tym samym niewielki awans (w ubiegłym roku było 661.) i uzyskując Brązową Tarczę.

W rankingu wojewódzkim II LO znalazło się na 32 miejscu; 67. pozycję zajęło Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Siedliszczu, a 70. – IV Liceum Ogólnokształcące im. J. Młodowskiej w Chełmie.

W ogólnopolskim rankingu najlepszych techników znajdziemy jedną chełmską szkołę – Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych. Placówka znalazła się na 214. miejscu i została wyróżniona Srebrną Tarczą (w ubiegłym roku była 462). Zajęła także 193. miejsce w rankingu maturalnym techników.

Jak przyznaje Beata Świderska, wicedyrektor ZST, to wyróżnienie na pewno cieszy, ale i motywuje do dalszej wytężonej pracy, tym bardziej, że w tym roku placówce zabrakło niewiele punktów, by otrzymać nie srebrną, a Złotą Tarczę, czyli najwyższy znak jakości przyznawany szkołom w rankingu „Perspektyw”.

– To przede wszystkim sukces młodzieży, ale też rodziców i nauczycieli, którzy biorą udział w procesie nauczania i kształcenia. Warto zaznaczyć, że młodzież pracowała na te wyniki w czasie pandemii, która miejmy nadzieję już nie wróci, podczas zdalnego lub hybrydowego nauczania. Dzięki dobrej współpracy i organizacji, umiejętności motywacji udało się wypracować dobre wyniki i zmotywować uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych. W tym roku nasz młodzież brała udział m.in. w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości i zajęła wysokie lokaty. Cieszy nas, że uczniowie, którzy uczęszczają do naszej szkoły są wszechstronnie uzdolnieni i chętnie angażują się w różne działania, nie tylko te o charakterze naukowym, ale też społecznym, patriotycznym – mówi wicedyrektor.

W zestawieniu wojewódzkim ZST znalazł się na 13. miejscu; 28. było Technikum Ekonomiczne nr 3, 51. Technikum nr 5 w Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych, a 58. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych. (w)