Zmiany w tarczy antykryzysowej

18 kwietnia weszły w życie nowe zapisy w tzw. tarczy antykryzysowej. Ze zwolnienia ze składek w ZUS oraz świadczeń postojowych skorzystać ma więcej przedsiębiorców i osób na umowach cywilnoprawnych.

Do grupy przedsiębiorców zwolnionych z całości nieopłaconych składek za marzec, kwiecień i maj dołączyły firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych od 10-49 osób.

– W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych – wyjaśnia Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – Trzymiesięczne umorzenie całości nieopłaconych składek przysługuje też spółdzielniom socjalnym, bez względu na liczbę zatrudnionych osób.

Obecnie ze zwolnienia ze składek skorzystają również firmy założone w lutym i marcu. Do liczby osób ubezpieczonych nie wlicza się teraz pracowników młodocianych. Przepisy nowej wersji tarczy pozwalają na zwolnienie ze składek za marzec także tych przedsiębiorców, którzy już te składki opłacili.

Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne będą mogli otrzymać świadczenie postojowe ponownie, nawet do 3 razy. Wystarczy oświadczenie, że opisana we wcześniejszym wniosku sytuacja materialna nie uległa poprawie. Z kolei do przyznania świadczenia po raz pierwszy nie będzie brana pod uwagę kwota osiąganego przychodu (pod warunkiem, że spadł on o co najmniej 15 proc. i że przedsiębiorcy rozpoczęli działalność przed 1 lutego).

– Osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenia, dzieło) skorzystają z postojowego także, gdy zawarły umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywała w ich przypadku granica 1 lutego – mówi z kolei Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim. – Na wniosek przedsiębiorcy ZUS będzie mógł odstąpić od pobierania odsetek za okres od stycznia 2020 roku. To rozwiązanie dla płatników, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w wyniku epidemii Covid-19. Ulga będzie dotyczyła wszystkich płatników, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa – dodaje. (opr. pc)