Zobacz dzieła wielkich malarzy

W Muzeum KUL można podziwiać nową wystawę malarstwa. Imponująca kolekcja 80 dzieł czterdziestu malarzy należy do Krzysztofa Musiała.


Na wystawie zobaczyć można przede wszystkim obrazy Olgi Boznańskiej – niezwykłe portrety i kameralne martwe natury, ale też dzieła m.in. Juliana Fałata, Jana Stanisławskiego czy Leona Wyczółkowskiego. Wieloaspektowo ukazana jest także sztuka dwudziestolecia międzywojennego: zobaczyć można obrazy m.in. Eugeniusza Zaka, Leopolda Gottlieba, Meli Muter, a także Tadeusza Makowskiego, Władysława Ślewińskiego, czy awangardowego Leona Chwistka, uzupełnione rzeźbami m.in. Bolesława Biegasa, Konstantego Laszczki czy Xawerego Dunikowskiego. Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym obchodom jubileuszu 100-lecia KUL. Będzie czynna do 17 czerwca 2018 r. Muzeum jest otwarte w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 9.00-16.00, czwartek w godz. 11.00-19.00. Zwiedzanie jest bezpłatne. Muzeum mieści się w głównym gmachu KUL przy Al. Racławickich 14 w Lublinie w pomieszczeniach dawnego refektarza dominikańskiego (sala 29) za pomnikiem papieża Jana Pawła II i Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego. (EM.K.)