Zostań policjantem!

– Praca w Policji jest trudna i odpowiedzialna, a zrazem fascynująca i ciekawa. Dlatego od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Lubelszczyzny. Chcesz zostać jednym z nas?

Skontaktuj się z Sekcją Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73, która wznowiła z początkiem czerwca postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji – zachęca podinspektor Renata Laszczka – Rusek, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie.

Policjantem może zostać: obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, posiadający, co najmniej średnie wykształcenie, nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. LT