Zrewitalizują wąwóz?

Rada dzielnicy chce rewitalizacji i zagospodarowania terenu za stokiem na Globusie. Autorki koncepcji zbierają podpisy i czekają na uwagi mieszkańców.


Chodzi o obszar, który patrząc od strony ronda przy ZUS-ie, prowadzi w kierunku ulicy Nadbystrzyckiej. Kiedyś mieściła się tam strzelnica, a część tego zaniedbanego terenu stanowi wąwóz, który jest „przedłużeniem stoku”.

Pomysł zagospodarowania opracowały członkinie rady dzielnicy: Monika Kwiatkowska, Lucyna Fryc i Emilia Lipińska. – To dość ogólna koncepcja. Mogłyby tam stanąć np. zielone altany porośnięte bluszczem oraz mógłby powstać obszar przeznaczony do zabawy dla dzieci – tłumaczy Lipińska.

Na razie jest to melodia przyszłości. – Obecnie zbieramy podpisy mieszkańców. Nie mamy jakiegoś dolnego limitu, ale chcemy zobaczyć, czy nasz pomysł cieszy się wystarczająco dużym poparciem społecznym. Od tego zależą ewentualne dalsze kroki – dodaje. Formularze można pobrać ze strony internetowej facebook.com/RadaDzielnicyRury. Są też dostępne w kancelarii Parafii Świętego Józefa. Rada czeka również na sugestie. Można je wysyłać mailowo na adres rada@rury. lublin.eu albo wrzucać do skrzynki w siedzibie przy ulicy Rzeckiego 22. Termin upływa 31 sierpnia.

Autorki planują także spotkanie z przedstawicielami Fundacji Krajobrazy, która „promuje dobre praktyki w zakresie dbania o przestrzeń i tereny zielone”. Jeśli projekt spotka się z aprobatą mieszkańców, jest szansa, że zostanie zgłoszony do Zielonego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.

Grzegorz Rekiel