Zuchów z kapelusza?

Ulicy Zuchów na pewno przydałby się remont, ale nie brakuje głosów, że inne ulice wymagają pilniejszej naprawy

Jeszcze w tym roku Urząd Miasta Świdnik zamierza przebudować ulicę Zuchów. Wymieniony zostanie asfalt i krawężniki. Remont ma kosztować 250 tys. zł. Ta nieplanowana wcześniej inwestycja na pewno ucieszy mieszkańców.


Temat ulicy Zuchów podczas ostatniej sesji Rady Miasta Świdnik wywołał radny Robert Syryjczyk (KO). Jak zauważył, modernizacja tej ulicy znalazła się w tegorocznym budżecie, choć wcześniej nie było w nim takiego zadania.

Urzędnicy wyjaśniali, że planowana jest wymiana krawężników i nawierzchni, która jest w takim stanie, że nie kwalifikuje się do napraw bieżących, a że ulica jest dość krótka (mierzy ok. 155 m), zdecydowano, aby zamiast prowizorycznego remontu, przebudować ją gruntownie i wpisać do budżetu jako zadanie inwestycyjne jeszcze w tym roku.

Stara nawierzchnia ma zostać sfrezowana, w razie potrzeby uzupełniona zostanie podbudowa, a na niej położony nowy asfalt. Wymienione zostaną też krawężniki.

Radny Syryjczyk zauważył, że miasto zapowiadało, że będzie modernizowało ulice według kolejności na przygotowanej liście, a na niej chyba ulicy Zuchów nie było.

– Tak rzeczywiście istnieje taka kolejność – mówiła sekretarz Ewa Jankowska. – Mamy w budżecie zadanie „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie miasta”, a do niego harmonogram inwestycyjny. Natomiast jeśli w ciągu roku pojawiają się potrzeby i wiemy, że dany odcinek chodnika czy drogi nie kwalifikuje się już do naprawy, a są środki np. z oszczędności po przetargach, to robimy taką drogę czy chodnik. Każde uwolnione środki pozwalają nam zrobić jeszcze więcej dla mieszkańców.

Radny zauważył jednak, że część środków na tę inwestycję, a konkretnie 100 tys. zł, przeniesiono nie z oszczędności, a z wydatków bieżących.

Urzędnicy wyjaśniali, że są to pieniądze z bieżącego utrzymania miasta.

– Jeżeli wydział miałby zlecać wykonanie bieżącego ulepszenia, a wiemy, że w tej sytuacji ze względu na stan nawierzchni nie ma to większego sensu, to uważamy, że lepiej dołożyć trochę więcej i zrobić to porządnie. Nie jest to nic, co wchodzi do budżetu poza planem, bo ta ulica była ujęta w bieżącym utrzymaniu miasta – tłumaczyli urzędnicy.

Na modernizację ul. Zuchów miasto zamierza przeznaczyć 250 tys. zł. (w)