Zwiększy wydatki na bezpieczeństwo

Rozbudowa systemu monitoringu, zwiększenie liczby policyjnych patroli na ulicach czy zmiana sposobu funkcjonowania Straży Miejskiej – to kolejne obietnice wyborcze Sylwestra Tułajewa.


W środę poseł Zjednoczonej Prawicy mówił o sprawach związanych z bezpieczeństwem. Przekonywał, że „jeśli zostanie prezydentem Lublina, będzie współpracował w tym zakresie z rządem”. Zachęcił, aby „21 października wybrać dobrą zmianę” i przedstawił kolejne obietnice.

Zaczął od planu rozbudowy systemu monitoringu miejskiego. – Ten postulat jest wynikiem moich spotkań z mieszkańcami. Chcę, aby został on wyposażony w dodatkowe kamery, przede wszystkim na terenie Śródmieścia, Bronowic i Starego Miasta – powiedział. Poruszył też problem monitoringu w szkołach. – Należy przeprowadzić audyt w tej sprawie. Musimy sprawdzić, czy działa on w sposób skuteczny, a jeżeli są jakieś braki, trzeba je uzupełnić – zauważył.

S. Tułajew chce również zwiększyć liczbę policyjnych patroli na ulicach Lublina. Stwierdził, że „można to zrobić nie tylko poprzez działania, które podejmuje ministerstwo”. Co miał na myśli? – Chodzi o tzw. patrole ponadnormatywne. Ten postulat przyjęliśmy już jedenaście lat temu, gdy byłem szefem komisji samorządności i porządku publicznego (S. Tułajew zasiadał wtedy w Radzie Miasta Lublin – przyp. aut.). Dzisiaj jako miasto przeznaczamy na ten cel mniej niż 300 tysięcy złotych rocznie, a ja chcę zwiększyć tę kwotę o co najmniej 100 tysięcy – wyjaśnił.

Na koniec poruszył kwestię działania Straży Miejskiej. – Cały czas jest ona potrzebna mieszkańcom, ale wymaga reorganizacji. Musi wspierać ludzi, a nie tylko działać w sposób represyjny, nakładając np. blokady na koła samochodów – ocenił.

Grzegorz Rekiel