10 lat ciepła systemowego w Lublinie

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podsumowało minioną dekadę. Spółka z Lublina ma czym się pochwalić. W latach 2011 – 2020 do sieci ciepła systemowego przyłączyła aż 530 obiektów o łącznej powierzchni 2 mln mkw. To więcej niż powierzchnia wszystkich budynków trzech największych spółdzielni mieszkaniowych w mieście. To także prawie 20 tys. nowych mieszkań ogrzewanych ciepłem systemowym!


– Rozwój systemu ciepłowniczego i poprawa dostępności do czystego ciepła systemowego jest jednym z najważniejszych założeń strategicznych spółki – mówi Marek Goluch, prezes zarządu LPEC. – Ogromne inwestycje realizujące ten cel przynoszą wymierne efekty w postaci coraz większej liczby nowych odbiorców ciepła. W ciągu ostatniej dekady przyłączyliśmy obiekty o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 175 MW, co stanowi 28% całego rynku ciepła systemowego w Lublinie – dodaje M. Goluch.

Jak zmienił się lubelski system ciepłowniczy w przeciągu ostatnich 10 lat?

– Przybyło 42 km nowych odcinków sieci. Wymienionych zostało 70 km starych rurociągów na nowoczesne sieci preizolowane. Ogrzewana powietrznia mieszkaniowa i użytkowa wzrosła w Lublinie o 25%. Zrealizowaliśmy 5 projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o łącznej wartości 192 mln zł, pozyskując 96 mln zł bezzwrotnych dotacji unijnych. Łączne nakłady na inwestycje, modernizacje i remonty wyniosły prawie 320 mln zł – wylicza dokonania LPEC Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik prasowy lubelskiej spółki.

Poza działalnością inwestycyjną, w 2014 roku LPEC rozpoczął również projekt edukacyjny pt. „Lekcja ciepła” skierowany do uczniów klas I i II szkół podstawowych. – Celem prowadzonych zajęć jest kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, edukacja w zakresie ochrony powietrza, racjonalnego korzystania z ciepła i ciepłej wody oraz zrozumienie wpływu marnotrawienia ciepła na zasoby Ziemi. Dotychczas programem objęto kilkanaście tysięcy dzieci z lubelskich szkół podstawowych i przedszkoli – dodaje T. Stępniak-Romanek.

Obecnie Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zarządza jednym z największych i najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w Polsce, na który składa się 466 km sieci ciepłowniczych i 2148 węzłów cieplnych. 78% sieci ciepłowniczej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej.

Spółka wprowadza również najnowsze dostępne na rynku technologie, umożliwiające niemal bezobsługowe zarządzanie całym systemem ciepłowniczym, skracając do niezbędnego minimum czas reakcji w przypadku zmieniających się warunków atmosferycznych, awarii czy prowadzonych bieżących odczytów urządzeń pomiarowych. Obecnie w firmie funkcjonują m.in. system nadzoru elektronicznego nad pracą sieci i węzłów oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła. Do sieci ciepłowniczej przyłączonych jest 4000 budynków, co stanowi aż 75% lubelskich gospodarstw domowych.

Warto podkreślić efekty działań LPEC. W ciągu dziesięciu lat blisko o połowę spadła liczba awarii na sieci ciepłowniczej oraz ubytki gorącej wody z sieci. Opr. BS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here