11 konkursów, 13 chętnych

Po dwie kandydatki zgłosiły się do konkursów na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury i Przedszkola Miejskiego nr 15. Do pozostałych konkursów wpłynęło po jednej ofercie. Rozstrzygnięcia zapadną w przyszłym tygodniu.

Kilka tygodni temu urzędnicy ogłosili konkursy na dyrektorów jedenastu placówek oświatowo-wychowawczych. Zainteresowanie jest niemal takie samo, jak w ubiegłych latach, czyli słabe. W sumie zgłosiło się 13 osób. Po dwie oferty wpłynęły do konkursu na dyrektora Przedszkola Miejskiego na 15 i Młodzieżowego Domu Kultury.

– Wszystkie oferty są zapieczętowane, otworzymy je dopiero w dniu konkursu – mówi Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm. – Nazwisk kandydatów nie znamy.

Nam udało się ustalić, że o stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury zabiegają najprawdopodobniej Wioletta Furtak i Joanna Wilkołazka. Wcześniej wśród potencjalnych kandydatów wymieniano nazwisko Jacka Gumiennego, ale okazuje się, że do konkursu na dyrektora mogą przystąpić kandydaci, którzy są nauczycielami mianowanymi lub dyplomowanymi. Gumienny nie uzyskał jeszcze takiego stopnia awansu zawodowego. Obecna dyrektor MDK, Barbara Nizio

31 sierpnia br. przejdzie na emeryturę.

Dwie osoby będą również ubiegać się o stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 15. Jak ustaliliśmy, obie kandydatki wywodzą się spoza placówki. Obecna szefowa „Piętnastki” Jadwiga Guzowska także przejdzie na emeryturę, podobnie, jak dyrektor PM nr 11 – Jadwiga Bednarczyk. Konkursy odbędą się jeszcze w: PM nr 6, PM nr 13, PM nr 14, Szkole Podstawowej nr 5, IV Liceum Ogólnokształcącym, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 oraz Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2. Rozstrzygnięcie zaplanowano w dniach 11-13 czerwca br. (s)