11 mln zł na scalenia

Uchwałą zarządu województwa lubelskiego z 13 listopada w sprawie zatwierdzenia zakwalifikowanych do finansowania operacji typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, powiat włodawski wzbogaci się o ponad 11 mln zł. Tym razem scalenia gruntowe obejmą prace w gminie Stary Brus, konkretnie wsie: Nowy Brus, Stary Brus, Laski Bruskie.

– Podjęcie uchwały przez zarząd województwa to formalne rozpoczęcie długiego i bardzo trudnego proces postępowania scaleniowego – mówi Adam Panasiuk, wicestarosta włodawski, odpowiedzialny za realizację programu scaleń w powiecie. – Chcemy podzielić wspólnotę gruntową, poprawić strukturę działek rolnych i leśnych, zapewnić dojazd drogami publicznymi do wszystkich gruntów. A na koniec chcielibyśmy poprawić stan techniczny infrastruktury drogowej i melioracji.

Scalenie gruntów zostanie przeprowadzone na obszarze 1365 ha (wyłączono obszar Poleskiego Parku Narodowego, stawy rybne i część działek Lasów Państwowych). W ramach zagospodarowania poscaleniowego przewidziano wybudowanie 6,2 km dróg (w tym o nawierzchni bitumicznej), przebudowę 12 km dróg oraz odtworzenie 1,4 km rowu odwadniającego. Szacowany koszt zagospodarowania poscaleniowego to 7,8 mln zł, a prace wykonane zostaną najpewniej w 2021 r. Koszt prac to 11 mln 600 tys. zł. (-)