227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystości trzeciomajowe we Włodawie rozpoczęły się mszą świętą za Ojczyznę w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Wśród licznie zebranych pocztów sztandarowych kazanie wygłosił proboszcz parafii ks. Dariusz Parafiniuk.

Po mszy nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i delegacji przed pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił przewodniczący rady miejskiej – Tomasz Korzeniewski. Następnie delegacje złożyły wieńce i wiązanki pod pomnikiem. Wśród nich jako jedna z pierwszych złożyła wieniec delegacja powiatu pod przewodnictwem starosty Andrzeja Romańczuka. Ogółem radnych powiatowych naliczyliśmy ośmioro (na 17), zaś miejskich – sześcioro (na 15).

Kilka minut po południu rozpoczął się okolicznościowy występ chóru Vlodaviensis. Po raz pierwszy chór wystąpił nie w sali kina, lecz przed budynkiem WDK.

Dużym zgrzytem i objawem braku profesjonalizmu były błędne zapowiedzi delegacji składających kwiaty i wiązanki. Zamiast delegacji PiS zapowiedziano stowarzyszenie PiS, zamiast delegacji w imieniu wicemarszałek Beaty Mazurek zapowiedziano poseł B. Mazurek, natomiast proboszcza parafii zapowiedziano jako wiernego parafii. (-)