70-lecie OSP w Wytycznie

(5 maja) W Wytycznie świętowano 70-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą mszą świętą, następnie nastąpił przemarsz na plac przed remizę, gdzie odbyła się uroczysta zbiórka strażacka. Najbardziej zasłużeni druhowie wyróżnieni zostali odznaczeniami i odznakami za zasługi dla pożarnictwa. Złoty Znak ZOSP RP otrzymał druh Andrzej Miąskiewicz, złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” wyróżnieni zostali druhowie: Wiesław Ramenda i Włodzimierz Sierociuk, srebrnym – Krzysztof Lis, a brązowym – Marian Kupisz. Dziewięciu druhów wyróżniono odznaką „Strażak wzorowy”, a 24 druhów otrzymało odznaki „Za wysługę lat” .

Historię OSP w Wytycznie przedstawił druh M. Kupisz, który jednocześnie prowadził uroczystość.

Wśród gości byli m.in.: starosta włodawski – Andrzej Romańczuk, członek zarządu powiatu – Adam Panasiuk, wójt gminy Urszulin – Tomasz Antoniuk.

Historia OSP w Wytycznie

OSP w Wytycznie powstała w styczniu 1949 r. Główną przyczyną powstania jednostki był duży pożar, który dotknął Wytyczno w październiku 1948 r. Głównymi inicjatorami utworzenia OSP byli: Antoni Anders, Józef Klauda, Kazimierz Donica, Ludwik Zacharski, Jan Kuracki oraz ks. Jan Rębisz. W 1951 roku staraniem strażaków powstała drewniana remiza. W 1979 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa Romana Ramendy rozpoczęto budowę nowej, murowanej remizy, którą ukończono w 1982 r.

W 1968 r. jednostka otrzymała wóz strażacki przystosowany do zaprzęgu konnego, w 1981 r. pierwszy samochód bojowy. Strażacy z Wytyczna nie tylko brali i biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale również inicjowali życie kulturalne i społeczne mieszkańców Wytyczna. W latach 50. istniał amatorski zespół teatralny. Wielu pamięta wystawiane sztuki, a w szczególności „ Karpackich górali”.

W 1999 r. jednostka obchodziła jubileusz 50-lecia powstania, wyróżniona został wówczas srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. W 2015 roku oddano do użytku całkowicie przebudowaną i zmodernizowaną remizę, w której swą siedzibę ma biblioteka. W 2016 roku powstała Kobieca Drużyna Pożarnicza, która liczy 12 druhen. Aktywna działalność OSP to przede wszystkim zasługa wieloletniego prezesa druha W. Ramendy. To on wraz z M. Kupiszem byli inicjatorami i głównymi organizatorami jubileuszu. (-)