95-lecie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości

(8 września) Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie obchodził swój jubileusz 95-lecia. Program sobotnich obchodów był wyjątkowo uroczysty: msza św., przemarsz ulicami, odznaczenia i ordery, interesująca wystawa oraz popisy artystów.

Sobotnie uroczystości zgromadziły licznych gości. Były najwyższe władze wojewódzkie rzemiosła, wojewoda lubelski – Jacek Czarnek, wicemarszałek – Krzysztof Grabczuk, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, w tym Andrzej Romańczuk – starosta włodawski i Wiesław Muszyński – burmistrz Włodawy, oraz delegacje zaprzyjaźnionych cechów. Msza św. w kościele pw. NSJ zgromadziła pracodawców i gości. Później orszak przeszedł do miejskiej biblioteki na część oficjalną. Tam, w sali bibliotecznej, panował podniosły, ale jednocześnie radosny nastrój. Nie brakowało zwłaszcza komplementów pod adresem działaczy Cechu. – Dzisiejsza uroczystość jest pięknym podsumowaniem niemal stuletniej działalności włodawskich przedsiębiorców, którzy rozumieją, że znacznie więcej można osiągnąć razem. Jest jednocześnie docenieniem roli cechu w życiu społecznym naszego miasta i powiatu – mówił starosta Andrzej Romańczuk.

Wręczono wiele odznaczeń i dyplomów. W części artystycznej owacją na stojąco nagrodzono recital wokalisty Janusza Pruniewicza. Po koncercie goście mieli tez okazję obejrzeć okolicznością wystawę obrazującą niemal sto istnienia włodawskiego cechu.

Wojewoda w imieniu Prezydenta RP oznaczył Srebrnym Krzyżem Zasługi – Józefa Stępnia, zaś Brązowym Krzyżem Zasługi – Józefa Stecia. Z kolei wicemarszałek K. Grabczuk wręczył całemu Cechowi odznakę „Zasłużony dla Województwa Lubelskiego”.

Za tydzień podamy listę wszystkich uhonorowanych branżowymi medalami i odznakami.

Bogata historia Cechu

Początkiem cechu włodawskiego był rok 1923, skąd pochodzą najstarsze dokumenty, świadectwa czeladnicze włodawskich rzemieślników. Na historycznym sztandarze widnieje napis „Związek Rzemieślników Chrześcijan”. Wówczas cech zrzeszał zakłady: usługi osobiste (fryzjer, łaźnie, pralnie), włókiennicze (krawiec, hafty, tkanie), kowalskie, zduńskie, bednarz, cieśla, stolarz, piekarz, ciastkarz. W 1938 roku ze składek zakupiono i poświęcono sztandar w kościele pw. św. Ludwika we Włodawie. Wojna przerwała działalność włodawskiego Związku Rzemiosła Chrześcijan. W tym czasie sztandar był przechowywany w domach prywatnych członków Związku aż do 1956 r. Tylko przez jeden rok, od 1956 do 1957, sztandar był wystawiony na honorowym miejscu. Jego wygląd i treść nie podobała się ówczesnym władzom, dlatego też SB zabezpieczyła go w swoich magazynach. Po wielu staraniach, warunkowo oddano nam sztandar w 1961 r. Niestety, zakazano wystawiania go na uroczystościach oraz w Cechu. Po integracji rzemiosła w 1956 roku Cech wznowił działalność pod zmienioną nazwą „Cech Rzemiosł Różnych”.

Jego siedziba mieściła się przy ul. Kościelnej, a następnie przy ul. Sadowej 5. W 1987 roku powstała Spółdzielnia „Instalbud”, która zajmowała część budynku Cechu i prowadziła biuro Cechu do 1994 roku. Ustawa o podmiotach gospodarczych przyczyniła się do upadku rzemiosła na przełomie lat 1989-1990. Cech Rzemiosł Różnych we Włodawie w latach 1968-1989 zrzeszał 663 zakłady rzemieślnicze w wielu branżach. W latach 1994-2003 nastąpił zanik działalności. Reaktywowano ją dzięki wytężonej pracy i staraniom Józefa Kędzierawskiego. 23 kwietnia 2003 r. odbyło się walne zgromadzenie nowych członków. Odnowione deklaracje podpisało 16 osób, z których wyłoniono Zarząd i Komisje Rewizyjną. W porozumieniu z ratuszem przeniesiono biuro Cechu z ul. Sadowej 5 na ul. Kościelną 16, które później zakupiono.

Obecnie Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości we Włodawie zrzesza około 100 członków, pracujących w zakładach rzemieślniczych różnych branż oraz mikro- i małych przedsiębiorstwach. Jest jednym z najbardziej licznych i aktywnych cechów w województwie lubelskim. Realizuje swoje zadania statutowe: integracja środowiska rzemieślników i pracodawców, szerzenie właściwych zasad etyki zawodowej, współpraca z innymi organizacjami społeczno-gospodarczymi, reprezentacja interesów członków wobec organów jednostek samorządu terytorialnego, udzielanie porad prawnych i innych swoim członkom. Zarząd i biuro cechu działa aktywnie na rzecz edukacji przedsiębiorców, zwłaszcza organizacji szkoleń ze środków unijnych na rzecz przekwalifikowania zawodowego i dostosowania ich do lokalnego rynku pracy. (pk)