A. Poźniak dyrektorką SOK

Agnieszka Poźniak oraz Agnieszka Raczyńska kandydowały na stanowisko dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach. Wybrano A. Poźniak.

Pełniącą obowiązki dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach od ponad dziesięciu lat była Agnieszka Raczyńska, pracująca jednocześnie w Urzędzie Gminy Leśniowice. Zgodnie z przepisami gmina powinna jednak zatrudnić dyrektora SOK. Przed końcem 2019 r. Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, ogłosiła konkurs na to stanowisko. Aplikacje można było składać do 23 grudnia ub.r.

Od kandydatów wymagano m.in. wykształcenia wyższego, minimum 5 lat stażu pracy w jednostkach kultury, w tym rok na stanowisku kierowniczym. Były dwie kandydatki: A. Raczyńska oraz Agnieszka Poźniak, radna gminy Kamień, zatrudniona niedawno w leśniowskim SOK na pół etatu. W ciągu kilku miesięcy pracy Poźniak zdążyła opracować wniosek do ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego o dotację na zagospodarowanie niszczejącego budynku dawnej „leśniczanki” naprzeciwko Urzędu Gminy Leśniowice (wniosek opiewa na 3,2 mln zł).

Na dyrektora SOK komisja konkursowa wybrała A. Poźniak. W opinii członków tej komisji podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się ona „odpowiednią wiedzą i umiejętnościami gwarantującymi prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury”. (mo)