Agenci w uczelnianym Ecotech-Complex-ie

Budowa i wyposażenie obiektu kosztowało ponad 145 milionów złotych

Do stycznia przyszłego roku potrwa kontrola agentów z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którzy wzięli pod lupę obiekt należący do konsorcjum pięciu uczelni (Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Instytutu Agrofizyki PAN, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej), którego liderem jest UMCS. Chodzi o budynek Ecotech-Complex przy ulicy Głębokiej.


Jak poinformowało na swojej stronie internetowej CBA, kontrola dotyczy realizacji projektu pn. „Ecotech-Complex – człowiek, środowisko, produkcja”, finansowanego z unijnych funduszy. – „W ramach ww. projektu od 23 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2015 r. za kwotę ponad 145 milionów złotych w Lublinie przy ul. Głębokiej 39 powstał obiekt infrastruktury badawczej o nazwie Centrum Ecotech-Complex o powierzchni 11 072 m2, wyposażony w nowoczesną aparaturę badawczą.” – podaje CBA.

Nowoczesny budynek, w którym znajduje się m.in. najlepsze urządzenie do rezonansu w Polsce o mocy aż 7 tesli (na świecie znajduje się zaledwie 45 podobnych aparatów, w tym 20 w Europie) jest siedzibą licznych laboratoriów o łącznej powierzchni ok. 2600 m2. Są to laboratoria prowadzące badania w czterech obszarach, dotyczących dziedzin związanych z rolnictwem, ekologią, bezpieczeństwem i jakością żywności czy zdrowiem. Główną misją Centrum jest właśnie stworzenie unikalnych warunków do prowadzenia badań naukowych i świadczenia usług badawczych.

Agenci z delegatury CBA w Lublinie sprawdzają dotychczasowe funkcjonowanie obiektu. – „Badania miały być prowadzone przez interdyscyplinarne, wysokokwalifikowane zespoły naukowe w oparciu o najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą. 32 mln zł kosztował zakup wysokopolowego skanera rezonansu magnetycznego o indukcyjności pola magnetycznego 7 Tesli do zaawansowanych badań mózgu i obrazowania innych obszarów anatomicznych w obrębie całego ciała” – podkreśla Centralne Biuro Antykorupcyjne.

– Potwierdzam, że w UMCS prowadzona jest kontrola CBA dotycząca przebiegu realizacji projektu pn. „Ecotech-Complex – człowiek, środowisko, produkcja”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś Priorytetowa, Infrastruktura Sfery B+R, Działanie; Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym – mówi Aneta Adamska, rzecznik prasowy UMCS. – Uczelnia współpracuje z kontrolującymi, na bieżąco przekazując niezbędne dokumenty – dodaje.

Planowany termin zakończenia kontroli to 23 stycznia 2020 r.

Emilia Kalwińska

Ecotech przyszłości

W Ecotech-Complex znajdują się m.in. tzw. pomieszczenia czyste („clean roomy”), które – specjalnie izolowane od otoczenia – pozwalają na kontrolowanie czystości oraz temperatury i wilgotności powietrza w ich wnętrzu. Umożliwia to realizację badań z zakresu biotechnologii, genetyki czy farmacji, które wymagają specjalnych warunków, tj. wyeliminowania sytuacji, w których istnieje prawdopodobieństwo zanieczyszczenia preparatów obcymi substancjami chemicznymi, ciałami fizycznymi lub niepożądaną mikroflorą.

Na wyposażeniu Centrum znajdują się też urządzenia pozwalające na kontynuowanie badań Pracowni Światłowodów UMCS, która jest liczącym się na świecie ośrodkiem badawczym. Ecotech-Complex dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz powierzchnią laboratoryjną, które służą współpracy sektora nauki z przemysłem. Można w nim prowadzić prace badawcze z zakresu medycyny, mikrobiologii, biotechnologii i technologii informatycznych.