Agencja kupuje działkę

Za 4,3 mln zł Agencja Rozwoju Przemysłu kupuje od miasta działkę przy ul. Wschodniej. Powstanie tam zapowiadany hub logistyczny. Akt notarialny i formalności związane z przekazaniem Agencji nieruchomości mają zakończyć się jeszcze w 2019 r.

Jedną z obietnic wyborczych Jakuba Banaszka był hub logistyczny planowany na terenach inwestycyjnych przy ul. Wschodniej. W tej sprawie w październiku br. miasto Chełm podpisało porozumienie z Agencją Rozwoju Przemysłu, która zapewnić ma korzystne warunki dla przedsiębiorców. Przedstawiciele Agencji zapowiedzieli wtedy, że ich celem jest zbudowanie infrastruktury, służącej magazynowaniu i dystrybucji towarów eksportowych i tych, które trafiają zza granicy.

Powstanie hubu logistycznego wiąże się z utworzeniem 50 nowych miejsc pracy i dodatkowymi wpływami do budżetu miasta, związanymi z podatkami lokalnymi, czy udziałami w podatku od osób fizycznych. Konkretne decyzje miały zapaść pod koniec roku. I zapadły. Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu podjął decyzję o zakupie od miasta działki przy ul. Wschodniej, gdzie powstać ma hub logistyczny. Na poniedziałek (23 grudnia) zaplanowano podpisanie aktu notarialnego. Nieruchomość oszacowano na 4,3 mln zł.

– To kolejny krok do utworzenia hubu logistycznego – mówi prezydent Banaszek. – Przedsięwzięcie to ma otworzyć miasto na sektor logistyczny i prowadzić do wykorzystania potencjału geograficznego Chełma. Formalności związane z przekazaniem działki przy ulicy Wschodniej mają zakończyć się jeszcze w 2019 roku. Z kolei w 2020 roku Agencja przygotuje szczegółowy harmonogram odnośnie całego przedsięwzięcia. Nie jesteśmy już w fazie zapowiedzi, ale konkretnych działań.

Przy tworzeniu hubu logistycznego ARP współdziałać ma z PKP S.A. Przypomnijmy, że na mocy podpisanego przez miasto listu intencyjnego z Koleją powołana zostanie spółka PKP Linia Chełmska Szerokotorowa. Chodzi o rozwój usług logistycznych oraz wzmocnienie potencjału kolejowego regionu chełmskiego w zakresie transportu przeładunkowego. Spółka PKP Linia Chełmska Szerokotorowa jest w trakcie tworzenia. W ubiegłym tygodniu prezydent Banaszek rozmawiał z głównym koordynatorem tego projektu.

– Na początku lutego ma zostać przedstawiony harmonogram i w 2020 roku spółka już zafunkcjonuje – mówi J. Banaszek. (mo)