Akcje ratowników

2200 przedszkolaków i uczniów uczestniczyło w dotychczasowych prelekcjach Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Chełmie. Ostatnia akcja edukacyjna ratowników dotyczy bezpieczeństwa na lodzie i zachowania nad wodą w czasie zimowego odpoczynku.

Chełmskie WOPR, jak co roku przed feriami zimowymi, prowadził w chełmskich szkołach i przedszkolach akcję edukacyjną związaną z bezpieczeństwem na lodzie i zasadami udzielania pomocy poszkodowanym nad wodą. Akcja prowadzona była od grudnia ub.r. i ze względu na duże zainteresowanie będzie jeszcze prowadzona w czasie ferii dla grup wypoczywających w naszym regionie, ale też po feriach.

Podczas prelekcji z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego ratownicy przekazują dzieciom i młodzieży wiadomości na temat powstawania lodu i zamarzania zbiorników wodnych, niebezpieczeństwa grożącego nad zamarzniętymi zbiornikami, sposobu ubierania się i bezpiecznego przebywania nad wodami w czasie zimowego wypoczynku.

Prezentują podręczny sprzęt ratowniczy, który może być wykorzystany podczas zimowych akcji przy załamaniu się lodu. Ratownicy uczą udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem szkoleniowego fantomu i AED, angażując młodych słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Rejonowe WOPR w Chełmie akcje dotyczące bezpieczeństwa nad wodą przeprowadza cyklicznie dwa razy do roku – w zimie na temat „bezpieczeństwo na lodzie” i przed wakacjami na temat „bezpieczny wypoczynek nad wodą i w wodzie”.

Akcje te prowadzone są „non profit” dla wszystkich chętnych placówek oświatowych i instytucji, które zaproszą chełmskich ratowników WOPR. Dotyczy to nie tylko Chełma i okolic, ale również powiatów chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego i radzyńskiego (taki jest teren działania Chełmskiego WOPR). Umówić można się telefonicznie pod nr: 82 565 10 25 lub nr alarmowy WOPR: 511 22 33 99. (opr. mo)