Alarm dla Chełma

Przekroczenie stężeń PM10 w powietrzu w województwie lubelskim to żadna nowość. Ostatnio Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie wydał specjalne powiadomienie, ostrzegając przed tym zagrożeniem m.in. mieszkańców Chełma, zwłaszcza tych z problemami zdrowotnymi.

O stężeniu PM10 w powietrzu możemy dowiedzieć się na bieżąco dzięki publikacjom z pomiarów dokonywanych na stacji przy ul. Połanieckiej w Chełmie. Na podstawie próbek tego pyłu określa się zawartość benzo(a)pirenu i PM2,5 w powietrzu. Benzo(a)piren to jeden z najbardziej trujących składników smogu. W województwie lubelskim, także w Chełmie, średnie roczne normy stężenia tego rakotwórczego związku, zwanego cichym zabójcą, są od lat przekraczane.

W ubiegłym tygodniu sytuacja była na tyle alarmująca, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Lublinie (jednostka Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) wydał specjalne powiadomienie ostrzegając przed ryzykiem wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Ostrzeżenia wydano dla Chełma, ale też innych miejscowości województwa lubelskiego, dotyczyły 25, 26 marca br.

W komunikacie informowano: „Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.

W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. Zalecane środki ostrożności – ogół ludności: rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła, ogranicz wietrzenie pomieszczeń, unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku”. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here