Alkohol leje się częściej

Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu. Co z niego wynika? W gminie jest problem z alkoholizmem – i to spory.

Zgodnie z danymi przedstawionymi 26 lutego na posiedzeniu rady gm. Białopole, GOPS wypłacił w 2019 roku: świadczenia rodzinne dla 193 rodzin na ponad 1 milion złotych, wychowawcze – 284 rodzinom na ponad 2 miliony zł, świadczenie „Dobry start” – 221 rodzinom na 96.600 zł, 2 rodzinom zasiłki dla opiekuna na 14.880 zł, 56.200 zł w ramach funduszu alimentacyjnego dla 14 rodzin, jednorazowe świadczenie dwóm rodzinom na 8 tys. zł, zaś świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe, celowe, okresowe) otrzymało 156 rodzin, w których jest 279 osób. Z usług opiekuńczych skorzystało 5 rodzin, z pomocy żywnościowej – 146 rodzin, a z posiłków w szkołach – 91 dzieci. Gmina zapłaciła też ponad 146 tys. zł za pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej i ponad 6 tys. zł za pobyt 2 osób w schronisku dla bezdomnych w Chełmie.

– Niestety, coraz częściej zauważalny i niepokojący jest fakt nadużywania alkoholu – powiedziała Dorota Niderla, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białopolu, dodając, że pracownicy społeczni przeprowadzają z uzależnionymi rozmowy motywacyjne, by zaprzestali picia i zgodzili się na leczenie odwykowe. – Alkohol w rodzinie jest coraz częstszą przyczyną przemocy psychicznej i fizycznej – tłumaczyła kierownik.

W 2019 r. GOPS pracował z 11 rodzinami, w których założona została tzw. Niebieska Karta. Żeby zwalczyć to niepokojące zjawisko przemocy w rodzinie, pracownicy socjalni współpracują też z komisariatem w Żmudzi i zespołem interdyscyplinarnym, działającym w gminie. Czy to wystarczy? Trudno ocenić. Mimo wszystko, jak zaznaczyła Niderla na środowej sesji, do dalszej kompleksowej realizacji działań ośrodka istotne jest podjęcie kilku kroków: utworzenie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i osób starszych, a także zatrudnienie 1 pracownika socjalnego i 1 asystenta rodziny. (pc)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here