Alkohol nocą tylko w lokalu

Na sesji w najbliższy czwartek lubelscy radni głosować będą nad projektem uchwały wniesionej przez prezydenta Lublina wprowadzającej zakaz handlu alkoholem w dzielnicach Śródmieście i Stare Miasto, w godzinach 23.00-6.00, poza lokalami gastronomicznymi. O wprowadzenie takich przepisów prosi prezydenta Straż Miejska.

– Nasz wniosek to efekt skali interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej na tym obszarze, jak również sygnałów płynących od samych mieszkańców. Problem osób spożywających alkohol w miejscach publicznych, na terenie Deptaka, Placu Litewskiego czy placu Lecha Kaczyńskiego narasta. Ograniczenie godzin, w których można go kupić w pobliskich sklepach, z pewnością przyczyni się do zmniejszenia przypadków zakłócania porządku i bezpieczeństwa publicznego, ciszy nocnej oraz aktów wandalizmu na obszarze centralnych dzielnic miasta. Naszą opinię w tym zakresie podziela również Komendant Miejski Policji w Lublinie – mówi Jacek Kucharczyk, komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.

Ze statystyk SM wynika, że od stycznia do września br., w godzinach 22.00 a 6.00, funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 685 interwencji związanych ze spożyciem napojów alkoholowych, zaś w okresie od czerwca do września, aż 125 zgłoszeń dotyczyło rejonu samego Deptaka, Śródmieścia. W rejonie Starego Miasta w okresie od połowy czerwca do początku października odnotowano 119 zgłoszeń związanych ze spożyciem napojów alkoholowych. Jak wskazuje Ratusz, podobne przepisy ograniczające sprzedaż alkoholu w porze nocnej w centrum miasta wprowadziły już m.in. Gdańsk, Poznań czy Wrocław.

Złożony przez prezydenta Lublina projekt uchwały wprowadza zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w godzinach 23.00 – 6.00 na obszarze dzielnic Stare Miasto i Śródmieście. Alkohol nadal będzie można w nocy kupić i spożywać w restauracjach, pubach, klubach czy kawiarniach. Wejście w życie przepisów oznaczałoby jednak konieczność zamknięcia się w godzinach 23-6 kilku działających w centrum Lublina nocnych sklepów monopolowych i wstrzymania się od sprzedaży alkoholu na stacjach paliw przy Al. Solidarności i al. Piłsudskiego.

Na czwartkową sesję wróci również projekt uchwały złożony przez śródmiejskich restauratorów w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych działających na deptaku, na odcinku od Placu Litewskiego do budynku Ratusza Miasta Lublin i na ulicach znajdujących się w obrębie ul. Krakowskie Przedmieście, tj. Kapucyńskiej, Wróblewskiego, Gilasa, Świętoduskiej, Staszica oraz Zielonej. Restauratorzy chcą, by ich lokale mogły być otwarte całą dobę, co obecnie nie jest uregulowane i jest przedmiotem konfliktów z mieszkańcami.

– Możliwość prowadzenia życia nocnego przez mieszkańców miasta i turystów jest niezwykle istotna dla promocji miasta, jego wizerunku i gospodarki – uzasadniają autorzy projektu, przekonując, że jego przyjęcie pozwoli zachować tożsamość centrum miasta jako przestrzeni tętniącej życiem i szeroko dostępnej dla wszystkich mieszkańców.

Projekt był już w programie październikowej sesji, ale tuż przed nią został wycofany z porządku obrad.

ZM