Andrzej Romańczuk doradcą ministra obrony narodowej

Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony narodowej powołał Zespół Doradców Ministra Obrony Narodowej ds. współpracy z samorządem terytorialnym. Wśród nich jako jedyny z naszego regionu znalazł się były starosta włodawski Andrzej Romańczuk.

– To dla mnie wyjątkowy zaszczyt znaleźć się w tak znakomitym gronie doradców – mówi Andrzej Romańczuk. – Jestem przekonany, że współpraca ministerstwa z samorządem jest jednym z filarów demokratycznego i bezpiecznego państwa. Na pewno to także szczególne uznanie dla znaczenia Lubelszczyzny na mapie obronności strategicznej i współpracy wojskowej.

Powołani doradcy pracują społecznie, zatem nie pobierają za tę funkcję pieniędzy.

Głównymi celami funkcjonowania zespołu będą: analiza problemów i potrzeb lokalnych społeczności w związku z obecnością jednostek wojskowych, kształtowanie propozycji wsparcia samorządów objętych aktywnością wojska oraz zbieranie i analiza oczekiwań społecznych dot. bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego.

W skład zespołu wejdą m. in. przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz jednostek pomocniczych z terenów, na których znajdują się jednostki wojskowe. Współpraca MON z samorządem to efekt działań kierownictwa resortu. (pk)

News will be here