Anulowali i powtórzyli

Gdy Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości anulowała ze względu na trudności techniczne nabór wniosków o dotacje z RPO, mnóstwo przedsiębiorców było rozgoryczonych. – Czułam żal, bo to wsparcie potrzebne jest mi jak najszybciej. To ratunek dla mojej firmy, a procedura się wydłużyła – mówi przedsiębiorca z Chełma. W ubiegłym tygodniu ponownie przeprowadzono nabór i tym razem poszło sprawnie.

– Ze względu na epidemię jesteśmy w takiej sytuacji, że każde wsparcie jest dla nas na wagę złota – mówi chełmianka prowadząca działalność gospodarczą. – Chwytamy się każdej szansy, aby przetrwać na rynku. W dniu, gdy rozpoczęto pierwszy nabór udało mi się zalogować do systemu. Przyszło potwierdzenie i wydawało się, że wszystko jest w porządku. Gdy nabór anulowano ze względów technicznych, poczułam żal. Dotacja z RPO była na wyciągnięcie ręki, a trzeba było czekać na kolejny nabór. Czas uciekał, a stres się potęgował.

W takiej sytuacji było wielu przedsiębiorców z Chełma i województwa lubelskiego, którzy w lipcu przystąpili do naboru wniosków w ramach „Wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw”. Chętnych było tak wielu i system został poddany tak dużemu obciążeniu, że nie wszystkim udało się zalogować. Niektórzy wnioskodawcy zwielokrotniali sesje połączeń na różnych urządzeniach. Wkrótce potem zorganizowano wideokonferencję z udziałem Katarzyny Kędzierskiej, dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Andrzeja Sadłowskiego, dyrektora Departamentu Cyfryzacji i Usług IT, na której ogłoszono decyzję o anulowaniu naboru w związku z trudnościami, jakie wystąpiły z systemem informatycznym LSI2014.

Zdaniem organizatorów naboru system ten nie spełnił wymogów pod względem technicznym i Departament Cyfryzacji i Usług IT miał pracować nad jego usprawnieniem, tak, aby w kolejnym naborze zapewniony został równy dostęp dla wszystkich zainteresowanych. Podczas konferencji poinformowano nawet, że „krytycznym czynnikiem było działanie tak zwanych botów, wykrytych przez systemy bezpieczeństwa, co zostało zgłoszone odpowiednim organom”. Bez względu na to, 29 lipca br. nabór przeprowadzono ponownie.

– System działał bez zarzutów – informuje Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. – W celu poprawy bezpieczeństwa oraz wydajności aplikacja o środki w ramach organizowanego konkursu odbyła się dwuetapowo. Pierwszym etapem było przygotowanie oraz podpisanie pakietu na stronie www.lsi2014.lubelskie.pl, drugim zaś wysłanie pakietu na osobnej, nowej stronie służącej jedynie temu celowi. Strona ta po wprowadzeniu danych uwierzytelniających wnioskodawcy oraz danych weryfikacyjnych składanego pakietu, weryfikowała ich poprawność, a wówczas umożliwiła wysłanie pakietu. (mo)