Apostołowie z przedszkola

W Wielki Czwartek (29 marca) w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela w Chełmie, podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, kapłan obmył nogi dwunastu chłopcom z grupy sześciolatków Przedszkola Miejskiego nr 12 w Chełmie.

Ten dzień przypomina ustanowienie przez Chrystusa dwóch sakramentów: Eucharystii i kapłaństwa.
Skąd wziął się zwyczaj obmywania nóg? W Wielki Czwartek Jezus spożył ze swoimi uczniami – dwunastoma apostołami – ostatnią wieczerzę przed ukrzyżowaniem i właśnie wtedy obmył im stopy na znak tego, że chociaż jest „Nauczycielem” i „Panem”, robi dla innych to, co dotychczas robił tylko sługa. Obmywając nogi przedszkolakom, ksiądz ponowił gest Chrystusa, by pokazać, że kapłani służą swoim wiernym. (pc)