Araszkiewicza wyjdzie z błota

Miastu Lublin udało się wygospodarować więcej pieniędzy na budowę ostatniego odcinka ul. Araszkiewicza na Sławinku. Dzięki temu Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie mógł rozstrzygnąć ogłoszone jeszcze w ubiegłym roku postępowanie przetargowe i wybrać wykonawcę inwestycji.

Zgodnie z przewidywaniami ZDiM wybrał najtańszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S. A. z ceną ok. 737 tys. zł. To i tak sporo więcej niż miejski samorząd planował pierwotnie wydać na tę inwestycję – urzędnicy liczyli, że pochłonie ona niespełna 697 tys. zł.

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową powstanie odcinek ul. Araszkiewicza od ul. Skowronkowej do wysokości posesji nr 57. Obecnie jest tu nieutwardzona droga, dodatkowo pozbawiona jakiejkolwiek infrastruktury technicznej. Teraz poza nawierzchnią jezdni z betonowej kostki brukowej pojawią się też przyległe do niej chodniki i zjazdy do posesji, oświetlenie drogowe w technologii LED i kanalizacja deszczowa.

Wybrany w przetargu wykonawca ma na to czas do sierpnia br.

Marek Kościuk