Artykuł dr Panas rozpromuje Polskę na całym świecie

Dr Ewelina Panas, koordynator ds. umiędzynarodowienia kształcenia UMCS, napisała artykuł, który otrzymał główną nagrodę w konkursie „Promocja słowem”, organizowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.


Zwycięski artykuł pt. „Why is Poland attractive for foreign students? Higher education as a source of Poland’s soft power” został przygotowany w oparciu o doświadczenie, wiedzę dr Panas oraz przeprowadzone badania. – Podjęcie tego tematu wynikało z nietypowego połączenia w mojej pracy, ponieważ na UMCS zajmuję się rekrutacją studentów zagranicznych, ale zarazem w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych mój temat przewodni stanowi soft power.

Właśnie ten koncept posłużył mi do zbadania i przeanalizowania, jakie tzw. zasoby miękkie siły wpływają na atrakcyjność naszego kraju w oczach obcokrajowców – informuje dr Ewelina Panas. – Ponieważ mam kontakt z cudzoziemcami – studentami na naszej uczelni, to wykonałam ankietę, dzięki której udało mi się przedstawić wnioski dotyczące podejmowania edukacji wyższej przez obcokrajowców w Polsce.

Artykuł zostanie opublikowany na początku nowego roku akademickiego na łamach prestiżowego, międzynarodowego portalu zajmującego się tematyką edukacji wyższej i nauki – Times Higher Education.

W konkursie brały udział jednostki dydaktyczne i naukowe z całej Polski – drugie miejsce zajęła publikacja z Uniwersytetu Warszawskiego. MG

News will be here