Bardzo drogie ciepło z MPGK znowu na tapecie

(28 lutego) W samo południe rozpoczęła się LXX sesja Rady Miejskiej we Włodawie. Dyskutowano głównie o cenach ciepła, o straży miejskiej, monitoringu i Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, dzięki której w mieście powstanie 21 mieszkań.

Wtorkowe posiedzenie rady prowadzone przez wiceprzewodniczącego Krzysztofa Jarząbka zaczęło się od podjęcia praktycznie bez dyskusji pakietu siedmiu uchwał. Dotyczyły one zmian w budżecie, wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika, ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, regulaminu utrzymania czystości i porządku, zatwierdzenia wniosku o wsparcie na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej, a także przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Jedynie w punkcie dotyczącym SIM było nieco dyskusji, którą zapoczątkował radny Mariusz Czuj. Zwrócił on uwagę na nagłe przyspieszenie prac dotyczących tego projektu. Burmistrz powiedział, że zarząd spółki przyspieszył działania po interwencji miasta. Dodał też, że działka, która ma być wkładem miasta do SIM, leży przy ulicach Długiej i Tartacznej. Janina Klimczuk przypomniała, że miał być przedstawiciel zarządu spółki, a nie ma. Z kolei Hanna Korzeniewska zapytała o liczbę planowanych mieszkań. Burmistrz obiecał, że doprowadzi do takiego spotkania z władzami spółki, zaś mieszkań ma być 21.

Następnie wysłuchano sprawozdania z ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań Straży Miejskiej we Włodawie za 2022 rok. J. Klimczuk apelowała o zdecydowanie bardziej widocznych strażników, bo według niej to nie są urzędnicy, lecz strażnicy i powinni być widoczni także popołudniami. Z kolei Lucjan Gąsiorowski ponownie poruszył temat monitoringu, który – jego zdaniem – jest w ogóle niewykorzystywany.

Punkt „Wolne wnioski i informacje” zaczął Krzysztof Flis. Poruszył temat planu powstania szkółki piłkarskiej przy Szkole nr 3 oraz drastycznej podwyżki opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę we Włodawie. Zdaniem radnego 150 zł za metr sześcienny ciepłej wody to zdecydowanie za dużo dla większości mieszkańców. Pytał też o podwyżki dla nauczycieli szkół i przedszkoli. L. Gąsiorowski poruszył temat al. Piłsudskiego, która choć jest drogą wojewódzką, to przebiega przez miasto i w wielu miejscach wymaga naprawy. Chciał także organizacji parkingów przy ul. Lubelskiej. Radni mówili również o konieczności doświetlenia przejść dla pieszych. Mirosława Dynkiewicz zapytała o możliwe podwyżki cen ciepła.

Burmistrz Wiesław Muszyński stwierdził, że MPGK robi wszystko, żeby ceny ciepła były jak najniższe. Obiecał, że do nowego sezonu grzewczego podwyżek cen nie będzie i zapewnił, że jest współpraca pomiędzy MPGK a spółdzielnią i wspólnotami dotycząca tzw. wysokich parametrów. pk

News will be here