Barwy Wolności

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy Wolności” organizowany był z okazji obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Organizatorem było Włodawskie Stowarzyszenie Kulturalne oraz Młodzieżowy Dom Kultury we Włodawie. Konkurs był częścią większego projektu „Barwy Wolności”, w ramach którego zorganizowano również widowisko artystyczne pod tym samym tytułem. Dorośli mieszkańcy Włodawy i powiatu oraz młodzież szkolna mieli okazję zobaczyć je 9, 11 oraz 13 listopada. Projekt stowarzyszenia uzyskał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, pomocy finansowej udzielił również Zarząd Powiatu we Włodawie.

23 listopada w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury we Włodawie odbyło się podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej. Nagrody wręczyli: Anna Butryn – prezes Włodawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, Leszek Popik – kierownik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego we Włodawie oraz Marek Wójciga – dyrektor MDK.

Nagrody otrzymało 23 uczestników konkursu w trzech kategoriach wiekowych.

I kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III) – Filip Mazurek – SP w Urszulinie, Antoni Kędziora – MDK w Lubartowie, Oliwia Baranowska – MDK w Lubartowie, Aleksandra Kłaput – MDK w Trzebinie Filia Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młoszowej.

II kategoria: uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII) – Martyna Gierlińska – SP w Wyrykach, Agata Czyż – SP w Hańsku, Oliwia Lewandowska – ZS w Urszulinie, Gabriela Dadacz – NSP w Dołhobrodach, Natalia Dąbrowska – SP w Woli Wereszczyńskiej, Jakub Winiarczyk – SP nr 2 we Włodawie, Julia Oszust – SP nr 2 we Włodawie, Olga Pawłowska – MDK w Lubartowie, Alicja Fil – MDK w Lubartowie, Weronika Marciniak – MDK Lubartowie.

III kategoria: uczniowie klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych – Martyna Borowiec – I LO we Włodawie, Katarzyna Obara – ZSCKR w Korolówce-Osadzie, Maja Stawicka-Pipowska, 18 lat – MDK w Pile, Karolina Patejuk – ZSCKR w Korolówce-Osadzie, Milena Chenclewska – SP w Hańsku, Michał Misiura – SOSW we Włodawie, Aleksandra Dragan – I LO we Włodawie, Daria Makarewicz – I LO we Włodawie, Weronika Chudaś – I LO we Włodawie. (-)