Baw się z nami, skończ z ograniczeniami

W piątek 24 maja na UMCS odbył się Dzień studenta i doktoranta z niepełnosprawnościami. Jego organizatorem było Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” i Zespół ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych UMCS.


Obecnie na tej uczelni studiuje 400 studentów i 32 doktorantów z niepełnosprawnościami. – W programie wydarzenia znalazły się występy artystyczne, grill, gry i zabawy z konkursami – informuj Katarzyna Skałecka z biura prasowego UMCS.

– Potem odbyła się ogólnopolska, interdyscyplinarna konferencja naukowa, której celem było wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych dotyczących szeroko pojętego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych.

Zagadnienia poruszane podczas spotkania dotyczyły szerokiego spektrum problemów, z którymi studenci niepełnosprawni mają do czynienia w codziennym życiu. Konferencja składała się z trzech bloków tematyczne: problemy prawne osób z niepełnosprawnościami, problemy psychospołeczne oraz aktywizacja zawodowa OzN.

Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” obchodzi w tym roku 9. rocznicę powstania. MG

News will be here