Będą dodatkowe fundusze na szpital

Powiatowe szpitale dostaną wyższy ryczałt. Chodzi o ponad 730 mln zł, które zostaną wypłacone do końca tego roku. Na razie nie wiadomo, ile z tej puli trafi do SP ZOZ w Krasnymstawie.

Jeszcze w tym roku szpitale, w dużej części powiatowe, otrzymają ponad 730 mln zł. Pierwsza transza tych środków trafi do nich już w październiku, z wyrównaniem od 1 lipca 2021. – Są to dodatkowe środki, niezależne od pieniędzy przeznaczonych do tej pory na wynagrodzenia w systemie ochrony zdrowia – zaznacza Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdaniem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych podwyżka ryczałtu PSZ to krok w dobrą stronę, ponieważ na tej zmianie skorzysta m.in. personel niemedyczny szpitali.

– Cieszy nas wzrost ryczałtu o 7 procent dla szpitali. To krok w dobrą stronę, który otwiera drzwi do dalszych rozmów. Jesteśmy zadowoleni, że zmiany wchodzą w życie wstecznie, od 1 lipca. Należy zaznaczyć, że inflacja wynosi 5,3 procent, co powoduje znaczny wzrost kosztów funkcjonowania szpitali, jednak w miarę możliwości postaramy się przeznaczyć część środków na potrzeby płacowe pracowników – podkreśla Waldemar Malinowski, prezes zarządu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych.

– Na dzień dzisiejszy nie jest mi znany sposób podziału tej kwoty zarówno co do sposoby rozdysponowania tych środków jak i kwoty jaka zostanie przyznana szpitalowi w Krasnymstawie – komentuje Andrzej Jarzębowski, dyrektor SP ZOZ w Krasnymstawie.

– Zgodnie z doniesieniami medialnymi, otrzymane środki w części zostaną przekazane szpitalom w formie podwyżki kwot wynikających z zawartych umów podstawowego zabezpieczenia szpitalnego. Wyżej wymieniona informacja została potwierdzona przez p.o. dyrektora lubelskiego NFZ. Podwyżka ta jest bardzo potrzebna szpitalom powiatowym z uwagi na znaczny wzrost kosztów funkcjonowania szpitali – dodaje Jarzębowski. Wzrost tych kosztów wynika w znacznej części z podwyżki wynagrodzeń, jaka miała miejsce w lipcu. (k)