Będą radzić zdalnie?

Wiele wskazuje na to, że najbliższe posiedzenia komisji i sesja rady miasta odbędą się w trybie zdalnym. – Pod warunkiem, że próby wypadną pomyślnie – podkreśla Longin Bożeński, przewodniczący rady miasta. Tak czy owak, urzędnicy nie przewidują udziału w obradach osób z zewnątrz.

To będzie rekordowa sesja, biorąc pod uwagę porządek obrad, w którym znalazły się 52 punkty! Aż sześć dotyczy informacji z działalności różnych miejskich instytucji za poprzedni rok. Chodzi m.in. o Komendę Miejskiej Policji, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Integracji Społecznej, Straż Miejską.

Kolejne sześć punktów jest związanych z funkcjonowaniem licznych miejskich programów, m.in. przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszystkie sprawozdania przygotowane przez działające w mieście instytucje radnym przedstawią urzędnicy.

– Nie chcemy narażać urzędników i radnych na utratę zdrowia, dlatego też sesja będzie miała charakter zamknięty. Nikt z zewnątrz nie weźmie udziału w obradach. Przeprowadzimy natomiast transmisję w Internecie, by każdy mógł zobaczyć, nad czym radni debatują – mówi przewodniczący rady, Longin Bożeński.

Urzędnicy na najbliższą sesję przygotowali również aż 32 projekty uchwał. Wszystkie komisje mają odbyć się w środę 29 kwietnia. Dzień później zostało zaplanowane posiedzenie plenarne rady miasta. Urzędnicy czynią starania, by przeprowadzić obrady zdalne, bez konieczności przychodzenia radnych do urzędu. – Wszystko zależy od prób testowych, które od kilku dni prowadzimy przy użyciu dostępnych aplikacji łącząc się z radnymi – mówi przewodniczący Bożeński.

– Jeśli wypadną pomyślnie, radni będą pracować w domach. Na sali obrad oprócz mnie, pozostanie jedynie obsługa techniczna i urzędnicy. Przy zdalnym posiedzeniu każdy z radnych będzie mógł normalnie zabrać głos w dyskusji, nie będzie również ograniczeń czasowych przy wypowiedziach. Jedynym problemem jest to, że sygnał z sali do radnych dochodzi z opóźnieniem. Jeśli technika zawiedzie, zorganizujemy sesję w sali konferencyjnej urzędu miasta przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności -mówi L. Bożeński. (s)