Będzie drożej za śmieci

Samorządowcy z Wyrk zdecydowali, że podwyżka opłat za śmieci jest konieczna i przyjęli nowe stawki, które wejdą w życie wiosną. Do tej pory gmina dokładała do systemu gospodarowania odpadami i mimo podwyżki dokładać będzie nadal. Wygląda więc na to, że nad tym problemem radni będą musieli pochylić się znowu.

Podczas sesji Rady Gminy Wyryki podjęto kilka uchwał, m.in. te dotyczące zmian w budżecie na 2019 rok, ale też wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokość, częstotliwość i tryb uiszczania.

Przyjęto także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w końcu projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dłuższa dyskusja pojawiła się jedynie przy ustalaniu stawki opłaty za odpady komunalne. Radni zdecydowali o podwyżce.

Dotychczasowe, obowiązujące już od 4 lat stawki w wysokości 5 zł za odpady segregowane i 10 zł za niesegregowane od jednego mieszkańca, zostały zastąpione odpowiednio kwotami 7 i 14 zł. Będą one obowiązywały od kwietnia i mimo podwyżki, nadal będą na poziomie najniższych w powiecie włodawskim. – Przez 3 lata system był bliski równowagi, podniesienie stawek było jednak konieczne z uwagi na to, że 2018 rok został zamknięty z bardzo dużym deficytem wynoszącym ok. 65 tys. zł, a to ponad 1/3 wydatków gminy poniesionych na gospodarkę śmieciową w ubiegłym roku – tłumaczy wójt Mirosław Torbicz.

– Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wyryki na 2019 rok wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie oferując kwotę nieco wyższą niż ta za rok poprzedni i w związku z tym należy się spodziewać, że koszt systemu będzie wyższy niż w roku 2018 i w grudniu radni powrócą do tematu. Trzeba jednak pamiętać, że konkurencyjna oferta złożona przez inną włodawską firmę była o ok. 20 procent wyższa, niż ta MPGK-u.

W mojej ocenie przyjęte przez radę stawki nie pozwolą na pełne zbilansowanie systemu obejmującego odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy, stanowią jednak zdecydowany krok w tym kierunku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, założeniem systemu gospodarowania odpadami jest jego samofinansowanie, dlatego też konieczne było podniesienie opłat w celu zmniejszenia obecnej nierównowagi między dochodami a wydatkami z tego tytułu – wyjaśnia Torbicz.

W wolnych wnioskach radni zwrócili uwagę m.in. na zły stan dróg gminnych, zakrzaczenia przy drogach, śmieci zalegające na niektórych przystankach, czy też potrzebę zakupu dodatkowych kontenerów na śmieci. (b)