Będzie Klub Seniora. Biblioteka rośnie w siłę

W czwartek (13 maja) w sali wielofunkcyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach odbyło się posiedzenie tamtejszej rady gminy. Głównym jego punktem były zmiany w budżecie związane z wprowadzeniem projektu pod nazwą „Usługi społeczne w Gminie Wyryki”, na który samorząd pozyskał ponad 760 tys. zł dotacji.


– Celem inwestycji jest wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 34 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Wyryki poprzez utworzenie Klubu Seniora i realizowanie w nim zajęć adekwatnych do potrzeb i oczekiwań 30 osób starszych oraz prowadzenie na terenie gminy usług asystenckich dla 4 osób z niepełnosprawnościami – mówi wójt Mirosław Torbicz. – Zadanie będzie realizowane w gościnnych progach Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyrykach. Uczestnicy skorzystają m.in. z zajęć: sportowych, tańca towarzyskiego, kulinarnych, artystycznych, tkackich i komputerowych oraz doradztwa prawnego i psychologicznego. Zakupione zostanie także wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć – tłumaczy Torbicz.

Na uwagę zasługuje też uchwała w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich zabytkowego feretronu z ikonami Podwyższenia Krzyża i Matki Boskiej w parafii prawosławnej w Horostycie. Dotacja taka jest pierwszą w gminie Wyryki i jej udzielenie jest możliwe dzięki zapisaniu środków na ten cel przez mieszkańców Horostyty w ramach funduszu sołeckiego oraz podjęciu przez radnych w marcu br. uchwały określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Wyryki.

Mimo drobnych problemów technicznych z systemem do głosowania sesja przebiegła sprawnie i wszystkie uchwały zostały przyjęte w kształcie wypracowanym podczas wcześniejszych posiedzeń komisji stałych. Oprócz zmian w budżecie i akceptacji dotacji, przyjęto również uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, o przyjęciu darowizny od Województwa Lubelskiego udziału w działce położonej w Adampolu, dokonano zmian w składzie Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here