Bezpieczniej, ale…

Wyniesione przejście dla pieszych wybudowane na ul. Sobieskiego poprawiło bezpieczeństwo przechodniów, ale jednocześnie utrudniło życie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich i rodzicom z wózkami. O problemie na ostatniej sesji Rady Miasta Krasnystaw mówił jej wiceprzewodniczący Marcin Wilkołazki.

W ramach projektu „Bezpieczny pieszy w Mieście Krasnystaw”, który był realizowany w 2023 r., zainstalowano podwyższone przejście dla pieszych na ul. Sobieskiego, na wysokości wejścia do Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i budynków szpitala.

– Oczywiście przejście to spełnia swoją funkcję, czyli zwiększenie poziomu ochrony pieszych w ruchu drogowym. Jest dobrze widoczne z daleka, a jego znaczne wyniesienie spowodowało, że kierowcy przejeżdżają przez nie z należytą ostrożnością – przyznał na czwartkowej (14 marca) sesji rady miasta, radny Marcin Wilkołazki, ale jednocześnie otrzymuję wiele sygnałów od mieszkańców Krasnegostawu, iż sposób wykonania przejścia stał się źródłem utrapienia dla osób niepełnosprawnych, starszych czy rodziców z dziecięcymi wózkami – zastrzegł.

Problem – jak wyjaśnił wiceprzewodniczący – wynika z pozostawienia po obu stronach przejścia ok. 20-centymetrowej przerwy między wyniesieniem a chodnikiem, która jest pułapką dla kółek wózków inwalidzkich i dziecięcych oraz przeszkodą dla osób starszych.

– W związku z powyższym proszę o przebudowę wyniesionego przejścia dla pieszych w taki sposób, aby wejście i zejście z rampy nie stwarzało żadnych barier architektonicznych – zaapelował radny Wilkołazki. (kg)

News will be here