Bezpieczniej z Fajsławic do Gardzienic

Siedmiu wykonawców chce wybudować drogę Gardzienice – Fajsławice. Ma być gotowa jeszcze jesienią tego roku – informuje starostwo powiatowe w Świdniku.

Remont odcinka jest częścią projektu o priorytetowym znaczeniu dla realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Zakłada on realizację 28 zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej na terenie 20 powiatów. Przebudowanych lub wybudowanych zostanie łącznie 205,81 km dróg.

W ramach megaprojektu zmodernizowana zostanie droga łącząca powiat świdnicki z powiatem krasnostawskim. – Poszukiwania wykonawców tej inwestycji w ubiegłym roku nie przyniosły oczekiwanych rezultatów – informuje Barłomiej Pejo, wicestarosta świdnicki. Przetarg ogłoszony został po raz czwarty.

Tym razem zgłosiło się kilku oferentów, którzy są w stanie wyremontować odcinek za mniejszą kwotę, niż zamierzono przeznaczyć na realizację zadania. – Najtańsza oferta opiewa na sumę niższą niż 6,1 mln zł.

Obecnie urzędnicy sprawdzają ją pod względem formalnym – dodaje. Powiat świdnicki otrzyma dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł na realizację inwestycji. Ponad czterokilometrowy odcinek ma być gotowy jesienią tego roku. (k)